...

Dokter Hofmans werkt in een praktijk met vijf vaste artsen. Maar voor het moment zijn er, inclusief de haio, acht actief. "Wat in onze praktijk belangrijk is, is dat we een visie delen op de huisartsgeneeskunde en de praktijk. We geloven in overleg, en in een goede balans tussen werk en gezin/vrije tijd." Deze grote groepspraktijk is niet de enige in Mechelen. Toch zijn er geen huisartsen te veel in deze stad. "We staan voor een sterke eerste lijn: iedereen heeft recht op een huisarts. Daarom is onze praktijk terug nieuwe patiënten gaan aannemen." Andere praktijken in Mechelen hebben nu wel een patiëntenstop maar de huisartsen werken er aan een oplossing, vertelt ze. Voor een sterke eerste lijn kunt u zich nu ook inzetten als vertegenwoordiger voor ASGB/Kartel in de Nationale Commissie. Heeft men u moeten overtuigen om die stap te zetten? "Ze hebben me een klein beetje moeten overhalen. Maar ik kreeg nu de kans, ik vond uiteindelijk dat ik die moest grijpen. Het is makkelijk als huisarts voortdurend te klagen over wat er allemaal misgaat. Je kunt er eigenlijk zelf veel aan doen. Het overlegmodel laat ruimte om dingen te verwezenlijken. Mijn omgeving stond er ook achter, met name de collega's uit mijn praktijk en ook thuis heb ik de steun van mijn echtgenoot. Dat is echt wel nodig. Je moet er tijd voor kunnen vrijmaken." Het profiel van dokter Hofmans - een jongere, vrouwelijke arts - past ook wel in het opzet van de NCAZ om naar meer diversiteit in de vertegenwoordiging te streven. "Je moet alle artsen vertegenwoordigen - mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, de diverse praktijkvormen,... Dat er bij de vertegen- woordigers oudere artsen zitten is niet abnormaal, want er zijn nog veel oudere artsen actief." En is het voor jongere artsen ook niet moeilijker om voor de beroepsvertegenwoordiging tijd vrij te maken? "Mijn kinderen zijn nu ietsje ouder, anders was dit niet mogelijk geweest." Moet de NCAZ vergaderen op 'vrouwvriendelijke' uren? "Dat is toch niet zo simpel - ook ik zie overdag mijn patiënten. Een vergadering via Zoom 's avonds vraagt niet zoveel reorganisatie. Virtueel vergaderen heeft evenwel zijn beperkingen. Je wilt de andere artsen toch ook echt ontmoeten, er een praatje mee kunnen maken. Maar als ík naar Brussel moet, moet ik op tijd stoppen en moeten mijn collega's dat wel opvangen." "Het grote probleem van artsen is toch vooral een tekort van tijd. Of op andere uren vergaderen, bijvoorbeeld, dat verhelpt, betwijfel ik. Wat zeker ook meespeelt is het gebrek aan bekendheid van deze organen en het overleg. Onze haio's hadden nog nooit van de Nationale Commissie, de 'medicomut' gehoord. Voor veel artsen is het een ver-van-mijn-bedshow, vrees ik. Zich engageren verandert er toch niets aan, zo denken ze. Maar dat wil ik tegenspreken. Deelnemen aan het overleg kan zaken wél verbeteren. Mijn vakbond heeft ook al verschillende keren een oproep gelanceerd, in het bijzonder naar vrouwelijke (huis)artsen." "Je mag niet uit het oog verliezen dat we al veel hebben gerealiseerd voor de huisartsen. De huisartsenconsultaties zijn sterk opgewaardeerd. Het GMD zorgt voor een belangrijk deel van onze inkomsten. Een andere belangrijke verwezenlijking voor het ASGB/Kartel was Impulseo. Ook een administratieve ondersteuning verbetert de zorg, cijfers bewijzen dat. Sinds begin dit jaar heeft ons syndicaat een voorstel uitgewerkt voor verpleegkundige ondersteuning. We proberen op dit eigenste moment samen met de andere vakbonden tot een gemeenschappelijk voorstel te komen." "De huisartsgeneeskunde is aan schaalvergroting toe. Maar veel meer huisartsen zullen er in de komende jaren niet bijkomen. Dan moeten we een deel van de consultaties over kunnen dragen aan verpleegkundigen. We weten dat in onze praktijk, de hulp van een verpleegkundige voor preventie een groot verschil zou uitmaken en zou zorgen voor meer kwaliteit. Maar de New Deal is voor mij niet de oplossing. Alle huisartsenpraktijken moeten deze ondersteuning krijgen. Daar de praktijkfinanciering helemaal voor omgooien is niet nodig." "In onze praktijk zijn we al op zoek naar een verpleegkundige, maar voorlopig hebben we nog niemand aangenomen. We hebben daarnaast berekend dat onze praktijk in de New Deal een enorm bedrag voor verpleegkundigen zou krijgen. Maar de vergoedingen voor consultaties en huisbezoeken zouden sterk teruglopen. Wij hebben heel wat kwetsbare patiënten met een recht op een verhoogde tegemoetkoming - die bijvoorbeeld vaak op de raadpleging komen, of een huisbezoek echt nodig hebben. Onze praktijk loopt nu goed, we willen dat niet op de helling zetten. We vrezen eigenlijk dat de new deal cherry picking in de hand gaat werken, dat praktijken selectiever patiënten gaan aannemen en veelvuldig consulteren ontmoedigen." "Een andere belangrijke verandering in de huisartsgeneeskunde zijn de wachtposten. Maar nu kunnen patiënten tijdens het weekend zowel overdag als 's nachts gewoon onze wachtpost binnenwandelen. Dat een oorontsteking bij een kind nog zaterdagnacht wordt vastgesteld, zal het genezingsproces niet versnellen. Een belangrijk werkpunt voor 2024 is, naast de praktijkondersteuning, de verwezenlijking van een triage voor de wachtposten." "Wat voor ASGB/Kartel ook een belangrijk punt is, is de budgettaire orthodoxie. Het Riziv schuift goed klinkende projecten naar voren en zet er geld voor opzij, zonder dat er al een plan is voor de uitwerking. Daarvoor gereserveerde bedragen dreigen dan gewoon verloren te gaan. Aan de andere kant wachten we al geruime tijd op de uitwerking van de praktijkondersteuning die opgenomen was in het akkoord - en waar we nu pas aan een overeenkomst kunnen werken. Voor het hele jaar 2023 was daarvoor al 16,5 miljoen euro opzijgezet - maar het geld voor dit jaar zijn we heel waarschijnlijk onherroepelijk kwijt. Ook een rationelere aanpak van het overleg is zeker een werkpunt voor de komende periode. Zodat we bijvoorbeeld de dossiers niet pas vóór de vergadering van de Nationale Commissie toegestuurd krijgen maar voldoende op voorhand."