...

Wie toetreedt tot het akkoord, ontvangt van het Riziv een formulier om het sociaal statuut aan te vragen, samen met een brief. Dit jaar is het eerste jaar dat voor het sociaal statuut de activiteitsdrempel wordt gehanteerd. Alleen artsen die voor meer dan een bepaald bedrag Riziv-prestaties hebben geleverd, komen nog in aanmerking voor het sociaal statuut. Dat bedrag varieert per specialisme.Neutraliseren?De brief die u zal ontvangen vermeldt of u volgens de betrokken dienst van het Riziv recht hebt op het sociaal statuut, omdat u voldoende prestaties aan het Riziv hebt aangerekend of omdat u pas erkend bent of nog in opleiding bent. Het jaar waarvoor de berekening wordt gemaakt is 2015 - voor de toekenning van het sociaal statuut in 2017. Bereikt u de activiteitsdrempel niet, dan zijn er evenwel nog verschillende mogelijkheden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u in 2015 een langere periode ziek was, of dat u zwangerschapsrust ov vaderschapsverlof hebt opgenomen. De brief legt uit hoe u de effecten daarvan kunt "neutraliseren".Assimileren?Er is ook een "assimilatieprocedure voor bepaalde categorieën" van artsen. Kartel-voorzitter Reinier Hueting legt uit wat die inhoudt: "Er kunnen gegronde redenen zijn waarom u de activiteitsdrempel niet haalt, maar waarvan het Riziv geen kennis heeft. Artsen die op een dienst werken waar het diensthoofd alles factureert, bijvoorbeeld. Je probeert, wanneer je een dergelijke maatregel invoert, met zoveel mogelijk dingen rekening te houden - maar er zijn toch altijd dingen die je over het hoofd ziet."U kunt als u oordeelt dat u in dat geval bent, uw aanvraag gewoon indienen en op het formulier aangeven waarom u vindt dat uw specifieke situatie moet "geassimileerd" of gelijkgesteld worden met die van de collega's van uw specialisme die de drempel wel halen.NCAZ oordeelt"De dienst van het Riziv zal die opmerkingen bundelen, en nagaan of daar categorieën in te onderscheiden zijn", legt dr. Hueting uit. "Dat zal dan voorgelegd worden aan de Nationale Commissie die bekijkt of voor bepaalde categorieën een oplossing kan gevonden worden." Is dat gerechtvaardigd, dan zal de NCAZ de regels voor de toepassing van de activiteitsdrempel met terugwerkende kracht voor 2017 aanpassen."Het is onze bedoeling dat artsen die het akkoord onderschrijven, en die recht hebben op het sociaal statuut het ook krijgen. We willen het aantal onterechte kennisgevingen beperken." En daarmee het aantal beroepen dat wordt aangetekend.De beroepsprocedure inzake de toepassing van de activiteitsdrempel loopt overigens ook bij de NCAZ, en niet voor de arbeidsrechtbank of iets dergelijks. "Deze hele regeling sprak de Nationale Commissie al op 28 november vorig jaar af, tijdens de laatste vergadering werd alleen de modelbrief goedgekeurd", vertelt Hueting voor alle duidelijkheid.