...

De NCAZ vergaderde in aanwezigheid van de kabinetschef van de minister van Volksgezondheid, dr. Bert Winnen. Bvas en Kartel hadden beide de ontbinding van rechtswege van het akkoord geëist, na publicatie in het Staatsblad van de maatregel om het grootste deel van de indexmassa voor de honoraria niet toe te kennen."Aangezien dit gebeurde zonder enig overleg, wensen verschillende partners de ontbinding van het akkoord in te roepen", zo luidt het in een persmededeling verspreid door het Riziv.Maar volgens de persmededeling heeft de NCAZ unaniem beslist om een "clock stop" van één maand in te voeren. Alle bepalingen van het akkoord blijven daardoor één maand langer geldig - de ontbinding gaat niet in op 28 januari maar pas eind februari. Op 24 februari wordt de volgende NCAZ gepland.De NCAZ stelt ondertussen een afsprakenkader voor dat moet uitmonden in een aantal vertrouwwekkende maatregelen. Het gaat, luidens de persmededeling, over Ondertussen komt er een radiostilte: de verschillende partijen hebben moeten beloven "maximale discretie" te bewaren.De persmededeling van het Riziv, die onmiddellijk na afloop van de Commissie werd verstuurd, kunt u hier lezen: Akkoord artsen-ziekenfondsen op glad ijs, maar vraag naar ontbinding voor 1 maand bevroren.