...

Volgens Marc Moens (Bvas) zullen de grote budgetten voor klinische biologie en radiologie alleszins ook weer aangesproken woren. De NIPT zal bijvoorbeeld minder worden terugbetaald, verwacht hij. De radiologie zal vijf miljoen moeten inleveren. "Nieuwe voorstellen doken nog tijdens de vergadering op. Zo kwam ook weer het voorstel van de ziekenfondsen op tafel om bepaalde technische prestaties die routineus gebeuren in het honorarium voor de consultatie op te nemen." Het honorarium voor de prestaties verdwijnt, dat voor de consultatie wordt iets verhoogd - het geld dat daartussen niet verschoven wordt, kan een andere bestemming krijgen. Artsen zijn daar niet gelukkig mee. "Oftalmologen vertellen dat er nogal wat technische prestaties zijn waarvoor er geen nomenclatuurnummer bestaat." Het geld dat ze kunnen rekenen voor twee routineprestaties zien ze als een compensatie. Parallel daaraan lopen de discussies voor de meerjarenbegroting: elke akkoorden- commissie kon drie gezondheidsdoelstellingen formuleren, en een aantal voorstellen doen voor ' appropriate care'. Volgens Roel Van Giel (AADM) rondde de vorige NCAZ van 19 april deze discussie al af en worden de voorstellen nu verder opgenomen door de aangestelde taskforces. Het rapport met alle voorstellen van alle commissies moet tegen de zomer klaar zijn. De NCAZ schuift doelstellingen naar voren inzake psychosociale zorg, preventie en vaccinatie. Reinier Hueting (Kartel/ASGB) stelt dat het de bedoeling is de 'reallocatie' van de 40 miljoen euro vooral te realiseren via een sleutelletter. Daarover is het Riziv immers volledig bevoegd. Wanneer een KB moet worden opgesteld, wordt een maatregel vaak op de lange baan geschoven. "Eind maart hadden de artsen normaal gezien hun tweede vergoeding moeten ontvangen voor het persoonlijk beschermingsmateriaal. Maar dat KB blijft weer liggen bij de overheidsdienst voor begroting - terwijl het budget nochtans is goedgekeurd door de Commissie budgetcontrole van het Riziv." De lijst van gehomologeerde huisartsen- pakketten voor 2020 krijgt de goedkeuring van de NCAZ, behalve nog één hangende vraag omtrent het nieuwe huisartsenpakket van NexuzhealthPRO. Twee dossiers van de huisartsenwachtposten Oostende en Brugge (uitbreiding weekwacht) werden goedgekeurd. Binnen de huisartsenwachtpost (koepel) van Brussel zijn er blijkbaar moeilijkheden gerezen waarvoor het Riziv een consultant aanstelt.