...

Vrijdagavond kwam de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen bijeen, in aanwezigheid van minister De Block en haar kabinetschef Bert Winnen. Als snel volgde een mededeling van het Riziv over het verdere verloop van het overleg.Vertrouwen herstellenZoals u zich zeer zeker herinnert, werd op 26 januari het lopende akkoord tussen artsen en ziekenfondsen van rechtswege ongeldig verklaard. De NCAZ en de minister kwamen evenwel overeen even de pauzeknop ingedrukt te houden.Een 'clock stop' van een maand, heette het. De verschillende partijen onthielden zich van commentaren in de media. Vrijdag kregen de artsensyndicaten dan het antwoord van de minister op een aantal vragen die ze hadden gesteld en in een brief van de NCAZ hadden laten opnemen.De minister stelt op korte termijn een aantal wetswijzigingen in het vooruitzicht. Die moeten het geschonden vertrouwen in het akkoordensysteem herstellen.Dat herstelde vertrouwen houdt voor de artsensyndicaten in dat de regering zich in de toekomst houdt aan het overeengekomen begrotingskader (*).De artsensyndicaten hebben daarover garanties gevraagd. Vóór eind maart krijgen ze inzage in de voorbereide wetteksten en in de geplande procedure. Mini-akkoordBeoordelen ze dat positief, dan kan werk worden gemaakt van een 'mini-akkoord' - een overgangsakkoord voor de rest van 2017.Bvas stuurde vrijdagavond al een mededeling rond aan zijn leden. Kartel (ASGB) volgde zaterdag. De beide syndicaten roepen in afwachting hun leden op zich te houden aan de tarieven uit het laatste, nu niet meer rechtsgeldige akkoord.Onder het nieuwe mini-akkoord zullen de artsen, die ook al het vorige akkoord hadden onderschreven, dan ook een beroep kunnen doen op het sociale statuut.De mededelingen van respectievelijk Bvas en Kartel vindt u hieronder. Domus Medica (dat nog geen oproep rondstuurde maar ook geen procedure had ingezet om het akkoord van rechtswege te ontbinden) zette de persmededeling van het Riziv op zijn website (die u hier kunt vinden).(*) In verband met de begrotingszekerheid vermeldt de persmededeling van het Riziv nog het volgende:De NCAZ wil dat de Algemene Raad van het RIZIV, waarin ook de regering vertegenwoordigd is, in die periode [= vóór eind maart, nvdr] uitspraak doet over de verhouding tussen de akkoorden en overeenkomsten, waarvan de overeenstemming met de begroting werd vastgesteld, en de budgettaire imperatieven. Ze streeft daarmee naar meer rechtszekerheid voor de verzekerden en de zorgverleners.