Artsenkrant nr. 45 | 8 november 2019

Web weergave

Investeer in de aso's, aub

"Er is de voorbije jaren hard gewerkt - het Vaso heeft zich op de kaart gezet. Maar een sociaal statuut is er nog steeds niet en de regeling van de werkomstandigheden blijft veelal ondermaats."

ACTUEEL

Verbetering vlot te traag

VERVOLG COVER De wettelijke bescherming van artsen-specialisten in opleiding laat nog altijd te wensen over, meent Frederik Deman. "Je ziet nog dikwijls toestanden die nergens anders geduld zouden worden."

ACTUEEL

Asielzoekers niet allemaal gelijk voor de wet

De overheid moet instaan voor de gezondheidszorg van de asielzoekers. Dat gebeurt, maar op uiteenlopende manier. In het ondoorzichtige systeem lopen bovendien asielzoeker én zorgverlener verloren.

ACTUEEL

Kiezen voor inspraak patiënten

KENNISCENTRUM In een pas verschenen rapport reflecteert het KCE op de eigen werking. Het onderzoekt welke rol patiënten spelen in beleidsondersteunend onderzoek. Het neemt stelling: patiënteninspraak moet ingebed zijn in het verloop van het hele onderzoek.

ACTUEEL

'We zijn vervreemd van onze origine'

We leveren steeds meer inspanningen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Aan Artsenkrant vertellen enkele artsen en artsen in spe hoe zij proberen om duurzaam te leven. De beweging 'Artsen voor Duurzaamheid' wil de gezondheid van mens én natuur verbeteren door duurzaam en respectvol gedrag te stimuleren.

ACTUEEL

Alarmbel luidt voor artsen

In belangrijke sectoren zoals gezondheidszorg, onderwijs en magistratuur, die met beperkte budgetten werken, lopen de werknemers een verhoogd risico op burn-out. Dat is een van de take-homemessages van een symposium dat Bvas-Brussel organiseerde op 19 oktober.

ACTUEEL

Lachgas lang niet altijd lachwekkend

Stikstofoxide is niet langer voorbehouden aan anesthesisten. Het is te koop in zowat elke supermarkt en wordt gebruikt voor zijn euforisch effect, meestal door jongeren. Gezondheidsprofessionals en politici maken zich zorgen.

ACTUEEL

Cannabis en psychiatrische stoornissen

MOLECULEN Er zijn momenteel weinig argumenten voor het gebruik van cannabis bij psychiatrische stoornissen. Ten hoogste vindt men zwakke bewijzen voor een effect op angst, zegt een meta-analyse in The Lancet Psychiatry.

MEDISCH

Alomtegenwoordig maar niet onschuldig

ISOTONE WAAKINFUSEN Voor het aanleggen van een waakinfuus wordt in vele gevallen een isotone zoutoplossing gebruikt. Recentelijk is de discussie over de ideale hoeveelheid zout echter opnieuw opgeflakkerd. Dr. Niels Van Regenmortel (diensthoofd intensieve zorg, ZNA Stuivenberg, Antwerpen) legt met zijn onlangs gepubliceerde onderzoeksresultaten een nieuw stuk van de puzzel.

MEDISCH

Foetus ademt fijn stof in

PRENATAAL LEVEN Belgische onderzoekers stelden vast dat er in de placenta van zwangere vrouwen roet aanwezig is. Dat fijn stof is afkomstig van luchtvervuiling. Het bevindt zich vooral aan de foetale zijde van de placenta, zelfs bij foetussen die amper twaalf weken oud zijn. De conclusie luidt dat de foetus rechtstreeks aan deze zeer schadelijke deeltjes blootgesteld wordt. De vraag is welke gevolgen deze blootstelling heeft voor de pasgeborene.

MEDISCH

Dronken na een paar cola's

METABOLISME Het is gebeurd in China. Een man dronk zich laveloos aan een paar cola's. Dat had alles met zijn darmflora te maken. Onderzoekers vonden meteen een nieuwe risicofactor voor NAFLD, wereldwijd de meest voorkomende leverziekte.

MEDISCH

Ebola-epidemie zwakt eindelijk af

VAN DE WERELD Het aantal nieuwe gevallen van ebola neemt af in het oosten van Congo. Tegelijk stevent het vaccin tegen deze infectie af op een goedkeuring door de gezondheidsoverheden.

MEDISCH

Te veel sport schaadt de hersenen

NEUROLOGIE Te veel trainen veroorzaakt niet alleen vermoeidheid met als gevolg een daling van de sportprestaties. Sportieve overdaad blijkt ook schadelijk te zijn voor de hersenfuncties, net zoals te veel intellectuele arbeid. Dat leidt uiteindelijk tot het nemen van impulsieve beslissingen. Volgens een Franse studie zou het zelfs burn-out in de hand kunnen werken.

MEDISCH

Hoe gaan patiënten om met pijn?

De enquête, Pijn2019, toont hoe mensen met chronische pijn omgaan met pijn en pijnstillers. Ondanks vaak hevige pijn, leren de meesten ermee omgaan en worden pijnstillers ingezet om dagelijkse activiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren.

MEDISCH

Type 2-diabetes: wegwijs in de nieuwe behandelingen

ENDOCRINOLOGIE Door de komst van nieuwe antidiabetica wordt de behandeling van type 2-diabetes steeds complexer. Om de arts beter wegwijs te maken in de nieuwe behandelingsstrategieën hebben de twee grootste diabetesorganisaties nieuwe richtlijnen uitgewerkt.

CLINICAL UPDATE

Een gids voor good practices

TELECONSULT De Orde der Artsen is hoe langer hoe minder terughoudend wat teleconsultaties betreft (zie AK 2604, 18 oktober 2019) en het is afwachten of het Riziv al dan niet beslist om de akten terug te betalen, maar in Frankrijk publiceerde de Haute autorité de santé française (HAS) een memorandum terzake. Daarin staan een aantal 'good practices' voor telegeneeskunde die ook in dit land van toepassing zouden kunnen zijn.

PRAKTIJK

Medische praktijk steekt wet voorbij

DRAAGMOEDERSCHAP Het UZ Gent, het UZ Antwerpen, het UMC Sint-Pieter Brussel en het CHR de la Citadelle van de Universiteit Luik bieden medische en psychosociale begeleiding aan bij draagmoederschap. Ze hebben dus niet gewacht op een wettelijke regeling.

PRAKTIJK

Autofiscaliteit verandert op 1 januari

MOBILITEIT In 2017 hervormde de regering-Michel de vennootschapsbelasting. Die hervorming bevatte ook nieuwe regels voor de autofiscaliteit. Op 1 januari 2020 veranderen de spelregels opnieuw.

PRAKTIJK

Een camera plaatsen in uw praktijk?

Om te vermijden dat u in uw praktijk het slachtoffer zou worden van diefstal, geweld, agressie of vandalisme denkt u er aan om één of meerdere camera's te plaatsen. Maar is dat wel toegelaten en met welke spelregels moet u rekening houden?

PRAKTIJK

Ook insolvabele patiënt heeft recht op zorg

FINANCIËLE PROBLEMEN Artsen moeten alle patiënten even gewetensvol verzorgen, ook wanneer niet duidelijk is wie de factuur zal betalen. De Orde beveelt artsen aan 'reflectiegroepen basiszorg' op te richten die zich over de invordering kunnen buigen.

PRAKTIJK

Stilte op voorschrift?

ONTSTRESSEN Wie een beetje de vinger aan de pols houdt weet dit al lang... Mensen voelen zich overspoeld door prikkels en lawaai. Daarom zoeken ze steeds meer momenten van stilte en rust op. Vanaf nu kunnen er ook onderzoeksgegevens op gekleefd worden. Recent werden namelijk de resultaten bekend gemaakt van de eerste grootschalige studie over de stiltebeleving in Vlaanderen. De resultaten zijn één grote schreeuw om stilte en rust!

PRAKTIJK

App eUlift verlicht en voorkomt rugklachten

MOBILE HEALTH Rugklachten zijn een algemeen bekend probleem bij zorgverleners. Wie ermee te maken krijgt, ondervindt moeilijkheden om het werk nog naar behoren uit te voeren of moet zich zelfs tijdelijk ziek melden.

PRAKTIJK

Helden buiten de wet

Regisseurs Éric Toledano en Olivier Nakache, bekend van de succesfilm Intouchables, koppelen in Hors Normes opnieuw sociaal engagement aan een medische problematiek. Deze verbijsterende en uiterst pakkende film toont het werk van twee helden die buiten het officiële circuit zowel achtergestelde jongeren als personen met zwaar autisme een beter lot bezorgen.

CULTUUR+

De spin met de eieren

EXPO Als we denken aan vrouwelijke kunstenaars in de hedendaagse kunststromingen vanaf WOII, komen we terecht bij Frida Kahlo, Niki de Saint Phalle, Marlene Dumas, Louise Bourgeois... Deze dames hebben alvast dat gemeen dat ze zich zeer sterk aangetrokken hebben gevoeld tot thema's als seksuele revolte, vrouwelijke ontvoogding, moederschap en dat ook in hun werk tot uiting hebben gebracht. Idem dito voor de Belgische pop artieste Evelyne Axell (zie de pagina hiernaast) die we stilaan aan dit lijstje van prominente kunstenaressen mogen toevoegen.

CULTUUR+

The Lady op Pop

Namen heeft er een nieuwe culturele hotspot bij. Het Maison de la Culture, gebouwd in 1964, ontpopte zich na een verbouwing die twee jaar duurde, tot een hip cultureel centrum. Dat Le Delta - het vernieuwde complex ligt aan de Confluent waar Maas en Samber samenvloeien - hoge ambities heeft, mag meteen blijken uit zijn openingstentoonstelling, die voor het eerst een retrospectief overzicht brengt van de Belgische Lady of Pop, Evelyne Axell.

CULTUUR+

Ars Musica: back to the future

Ars Musica blaast dit jaar 30 kaarsjes uit. Het bekende festival voor hedendaagse muziek is erin geslaagd de vinger aan de creatieve pols te houden en een rijk spectrum van de diverse muziekstromingen te presenteren. Dit jaar blikt het festival ook even terug naar haar eigen geschiedenis.

CULTUUR+

Ongehoorde schoonheid

CD Muziek die 200 jaar oud is en vandaag opnieuw tot klinken wordt gebracht, dat is wat Vlad Weverbergh en zijn ensemble Terra Nova Collective met overtuiging doen op een dubbel-cd.

CULTUUR+

De mooiste klank naast de stilte

Met concerten, lezingen, films en een expositie: zo viert het historische Duitse platenlabel ECM in Flagey zijn vijftigste verjaardag. Zelfs stichter Manfred Eicher komt er speciaal voor naar Brussel afgezakt.

CULTUUR+

Verhalen van lijden en vooruitgang

De Russische schrijver Andrej Platonov had een eigen stem in de totalitaire jaren twintig van vorige eeuw. Kritisch en sceptisch tegenover de uit de hand gelopen bureaucratie en collectivisatie waarbij miljoenen het leven lieten, viel hij uit de gratie bij de autoriteiten.

CULTUUR+

Indische filmster geeft GGZ-werking een boost

DR. GUISLAIN AWARD De 'Breaking the chains of stigma-award 2019' gaat naar The Live Love Laugh Foundation, gesticht door megafilmster in India, Deepika Padukone. Met de prijs, die het Museum Dr. Guislain en Janssen Research & Development dit jaar voor de achtste keer uitreiken, wordt een organisatie beloond die zich bijzonder inzet om de vooroordelen rond geestelijke gezondheid te doorbreken.

ACHTERKRANT