...

Over de jaren zullen de werkomstandigheden wel iets verbeterd zijn, maar de evolutie gaat toch langzaam, stelt afscheidnemend voorzitter Vaso, Frederik Deman. "De wet op de arbeidsduur was een belangrijke stap, maar wordt nog te vaak niet nageleefd. De verloning is wettelijk niet goed geregeld. De bepaling die aso's een minimumloon verzekerde, is zelfs geschrapt. Wachtdienstvergoedingen zijn soms zeer laag, overuren worden dikwijls niet uitbetaald."Het Groenboek van minister De Block heeft een goede basis gelegd om het aspect opleiding op de werkplaats uit te bouwen, maar veel hangt er vanaf hoe de intenties verder in wet worden omgezet. Stagemeesters krijgen voortaan wel een vergoeding voor het opleidingsgedeelte - dat zou een goede zaak moeten blijken voor de aso's. De Zesde Staatshervorming heeft ten slotte meer hefbomen gelegd bij de Vlaamse Gemeenschap: de subquota (die een betere verdeling van de artsen over verschillende disciplines moeten helpen bewerkstelligen) en de manama. "Dat zijn zaken die het toekomstig bestuur verder goed zal moeten opvolgen."Als compensatie voor de inkorting van de basisopleiding werd de manama uitgebreid van 120 naar 180 uren - wel worden opleidingsinspanningen tijdens de stage daarin mee verrekend. "Een wettelijke verplichting om de academische manama te volgen is er eigenlijk niet - tenzij impliciet. Inzake de erkenningscriteria is wettelijk bepaald dat de arts zich moet voorbereiden op de verschillende CanMeds-rollen, en het is moeilijk zich in te beelden dat men dat kan doen zonder het manamagedeelte."Maar aso's stuiten vaak op onbegrip wanneer ze in de loop van de dag les willen volgen. De druk om die uren in het ziekenhuis te presteren is in vele gevallen groot. De aso's wijken dan dikwijls uit naar de avond of hun vrije tijd om de lessen te volgen. "Niet altijd makkelijk voor iemand op de leeftijd waarop je typisch aan een gezinnetje begint." Vaso was er voorstander van dat iemand een tijd de beroepsopleiding deeltijds kan voortzetten - maar dat mag niet dienen als uitwijkmiddel om op die manier de manama te kunnen volgen."Probleem is dat buiten de universiteiten ook maar weinig bekend is wat de manama inhoudt. De manier waarop de verschillende universiteiten het academische gedeelte invullen is ook erg heterogeen. Dat wil Vaso beter in kaart brengen - om de goede voorbeelden wat in de kijker te zetten."Frederik Deman blijft zelf nog arts in opleiding tot augustus volgend jaar. De fakkel als voorzitter geeft hij nu door om die opleiding ook vlot te kunnen afronden - en omdat ook voor hem een goede work-lifebalance meespeelt.