...

Tijdens een symposium op de site van het Museum Dr. Guislain in Gent, als aanloop voor de uitreiking van de award, kwamen heel wat wetenswaardigheden over geestelijke gezondheid naar boven. We laten er enkele op u los.In 2030 zullen mentale problemen de wereld ruim 17 miljard dollar kosten en wordt de verstoring van de psyche doodsoorzaak nummer één. Tussen 50 en 80 procent van de psychiatrische patiënten krijgen vandaag niet de zorgen die ze nodig hebben De grootste vier psychiatrische ziekenhuizen in de Verenigde staten zijn in feite gevangenissen. Burundi kent één psychiatrische instelling voor 12 miljoen mensen. India schat dat zowat 57 miljoen mensen last hebben van depressie, terwijl er in dat land maar 3.500 psychiaters aan het werk zijn. In de rurale delen van India worden mensen met psychische problemen nog altijd geïsoleerd, sociaal uitgesloten, geketend of opgesloten. Tussen de leeftijd van 15 en 29 jaar is de doodsoorzaak vaak zelfmoord ten gevolge van pestgedrag of sociale druk van leeftijdsgenoten...The Live Love Laugh Foundation werd gekozen uit 27 nominaties uit alle continenten. Aan de award is een beloning verbonden van 50.000 dollar, een mooi duwtje in de rug om het werk nog te versterken.Juryvoorzitter dr. Husseini Manji verantwoordt de keuze: "The Live Love Laugh Foundation levert buitengewone inspanningen om de dialoog rond geestesziekte in India te veranderen. We kozen voor TLLLF vooral omdat de organisatie op zeer korte tijd een grote beweging heeft uitgebouwd. Bovendien nam de stichtster, Deepika Padukone, een groot risico door zich te outen met haar depressie. Maar net het gegeven dat het ging om een bekend gezicht in India heeft de organisatie zo'n boost gegeven. We vinden het belangrijk dat bekende mensen het aandurven om met hun mentale problemen toch naar buiten te komen. Net dat kan een doorbraak betekenen voor veel gewone mensen om de ziekte te destigmatiseren."De kracht van de nieuwe media kan daarbij ook helpen volgens dokter Manji. "Nieuwe media kunnen jongeren helpen om ze uit hun isolement te halen. Er is een groot tekort aan één-op-éénhelpers. De technologie kan daarbij helpen. Gemiddeld duurt het twaalf jaar vooraleer mensen de juiste diagnose krijgen. Via de nieuwe media kunnen we probleemgedrag sneller detecteren. De technologische revolutie zal veel meer goed dan kwaad doen."Voorzitster van het directiecomité van The Live Love Laugh Foundation, Anna Chandy, ziet de award als een belangrijke internationale erkenning voor het geleverde werk: "De beloning zal niet alleen onze eigen werking een boost geven. Ik ben ervan overtuigd dat nu ook andere instanties rond psychiatrische problemen in India meer en sneller ons voorbeeld zullen volgen. Om de vooroordelen rond geestesziekte te kunnen doorbreken geloven we trouwens heel sterk in samenwerking. Het Dr. Guislain Museum zelf en de synergie tussen kunst en creativiteit enerzijds en geestesziekte anderzijds inspireert ons sterk om nog meer 'out of the box' te denken bij onze volgende initiatieven."Anisha Padukone, directeur van TLLLF, belichtte ook even de rol van haar zus en stichtster van de organisatie: "Op het hoogtepunt van haar carrière werd Deepika geconfronteerd met angst en depressie en met het taboe daarrond. Ze vond vooral het gebrek aan informatie en het stigma errond schrijnend. Toen ze genezen was, besloot ze om mensen positief te inspireren. Met de stichting wil ze mensen vooral hoop geven. Ze is de eerste beroemdheid in India die openlijk uitkwam voor haar mentale problemen. Ze nam daarmee een risico, maar het is goed uitgedraaid. Als ze nu ergens in het openbaar verschijnt, blijkt telkens duidelijk dat de mensen haar niet alleen appreciëren als actrice, maar ook en vooral voor het werk dat ze verricht rond mentale gezondheid."The Live Love Laugh Foundation heeft in amper vier jaar tijd onder meer 100.000 studenten en 16.000 leerkrachten opgeleid via het You are not alone-programma. Ze financiert jaarlijks de behandeling van meer dan 1.500 patiënten. Om artsen te bereiken en het tekort aan psychiaters in India aan te pakken richtte TLLLF Together against depression op, een programma dat de medische gemeenschap helpt om tekenen en symptomen van geestelijke ziekten bij hun patiënten te identificeren en de nodige behandeling te bieden.