...

We hebben een euthanasiewet die uitgaat van een misdrijf maar zich toch situeert binnen een arts-patiëntverhouding. Een wet vol strikte procedurevereisten maar zonder specifieke strafsancties. Een wet met een eigen evaluatiecommissie die ook optreedt als controlecommissie en kan verwijzen naar het parket. Een commissie waarin mensen zetelen die zowel rechterlijke, wetgevende als uitvoerende macht uitoefenen betreffende euthanasie. Een commissie die tweejaarlijks, en sinds kort jaarlijks, inhoudelijke veranderingen aanvaardt, zelfs nastreeft, zonder ze op voorhand te communiceren noch nadien transparant te becommentariëren. Een duidelijk, volgens sommigen schrijnend voorbeeld hiervan is 'polypathologie bij ouderen'.