...

Dat zegt Frederik Deman, die afscheid neemt van het voorzitterschap van Vaso. Hij was vijf jaar actief bij de Vereniging van Artsen-Specialisten in Opleiding en was de voorbije tweeëneenhalf jaar ook voorzitter.Deman kwam Vaso binnengerold nadat hij als laatstejaars geneeskundestudent had meegewerkt aan een bevraging bij de achterban over het sociaal statuut van aso's - vijf jaar later is het sociaal statuut nog steeds een van de belangrijke knelpunten. "Het is heel frustrerend - we dachten soms heel dichtbij een oplossing te staan, met name wat de pensioenopbouw betreft. Maar even later werd dat dan weer van tafel geveegd."Toch is dokter Deman niet ontevreden over wat Vaso de laatste jaren heeft kunnen verwezenlijken. "We hebben onze vereniging zeker op de kaart gezet. We worden nu geregeld gehoord door de Hoge Raad, de Koninklijke Academie voor Geneeskunde in België, de beleidscel van de ministers,..."De werkomstandigheden van de aso's en de verloning blijven nijpende problemen, maar het besef dat daar iets moet aan gebeuren is wel gegroeid, meent hij. Dit jaar publiceerde Vaso het Charter: een tekst die de stand van zaken schetst en de standpunten verduidelijkt. "We zijn daarmee door de verschillende politieke partijen uitgenodigd. Het document is ook belangrijk gebleken om de aso's zelf op de hoogte te houden en achter onze werking te scharen."De werkpunten voor het nieuwe Vaso-bestuur blijven wel duidelijk: eindelijk de pensioenregeling in de wacht slepen, de uitrol van het Groenboek van minister De Block, de Vlaamse subquota's - en natuurlijk de werkomstandigheden van de aso en het algemene welzijn van de toekomstige artsen-specialisten. "Maar het zal niet makkelijk zijn om in een tijd van besparen de overheid ook te overtuigen dat men in aso's moet investeren. België loopt achter op de buurlanden. Nederland geeft minstens vijf keer meer uit aan een arts in opleiding."Lees verder: Verbetering vlot te traag