...

In de vennootschapsbelasting varieert de aftrekbaarheid van autokosten (behalve interesten en brandstof) nu nog tussen 50 tot 120%, afhankelijk van het type brandstof en de CO2-uitstoot. Zo is een wagen met dieselmotor die 116 tot 145g CO2/km uitstoot, voor 75% aftrekbaar. Een zuiver elektrisch voertuig is dan weer voor 120% aftrekbaar - een maatregel die indertijd genomen werd om de elektrificatie van het wagenpark te versnellen.Voor zelfstandigen en vrije beroepen zonder vennootschap geldt sinds 1 januari 2018 dezelfde regeling als voor vennootschappen, dus een getrapte aftrek in functie van het type brandstof en de CO2-uitstoot. Voor wagens aangekocht vóór 1 januari 2018 bedraagt de aftrek echter minimaal 75%.Vanaf 1 januari 2020 wordt de aftrekbaarheid berekend op basis van de zogenaamde 'gramformule'. De aftrekbaarheid bedraagt voortaan 120% - (0,5 x coëfficient x CO2/km). De 'coëfficient' in de formule hangt af van het type motor en bedraagt 1 voor dieselmotoren, 0,9 voor voertuigen op aardgas en 0,95 voor andere motoren.Een dieselmotor die 116g CO2/km uitstoot, is volgens de nieuwe formule nog voor 62% aftrekbaar; een dieselmotor die 145g CO2/km uitstoot, nog slechts voor 47,5%. De aftrekbaarheid varieert dus sterker in functie van de CO2-uitstoot, maar kan niet minder dan 50% bedragen. Alleen voertuigen die meer dan 200g CO2/km uitstoten, zien de fiscale aftrekbaarheid dalen tot 40%. In de tabel vindt u een aantal voorbeelden voor diesel- en benzinemotoren.In het nieuwe systeem kan de aftrekbaarheid nooit hoger zijn dan 100%. Het gunsttarief van 120% voor elektrische wagens verdwijnt dus. Ook de aftrekbaarheid van brandstof en andere kosten wordt vanaf 2020 beperkt op basis van de 'gramformule'. Als uw wagen slechts voor 62% aftrekbaar is, zijn de kosten voor brandstof, verzekering, onderhoud en herstelling dat ook.De nieuwe regels zijn dezelfde voor alle ondernemingen, dus ook voor zelfstandigen en vrije beroepen die zonder vennootschap werken. Maar voor hen blijft de oude, getrapte aftrekbaarheid wel van toepassing voor auto's die vóór 1 januari 2018 zijn aangeschaft.Een plug-inhybride bevat zowel een brandstofmotor (benzine of diesel) als een elektromotor waarvan de accu via een laadkabel opgeladen kan worden. Door de combinatie van beide motoren heeft een plug-inhybride theoretisch een lagere CO2-uitstoot dan een vergelijkbaar voertuig met verbrandingsmotor. In de praktijk schaften sommigen een plug-inhybride aan omwille van het fiscaal voordeel, maar gebruikten vooral of uitsluitend de brandstofmotor.Vanaf 1 januari gelden daarom voor plug-inhybrides twee extra criteria: ze mogen niet meer dan 50g CO2/km uitstoten, en de batterijcapaciteit moet ten minste 0,5kWh per 100kg gewicht van het voertuig bedragen. Voldoet een plug-inhybride niet aan deze criteria, dan wordt de aftrekbaarheid beperkt tot die van het overeenkomstige model met een benzine- of dieselmotor. Plug-inhybrides die vóór 1 januari 2018 werden aangeschaft, behouden het in 2019 geldende aftrekpercentage. Voor gewone hybride, waar de accu wordt geladen tijdens het rijden, verandert er niets.Als uw wagen (bijna) volledig is afgeschreven, dan moet u alleen rekening houden met de eventueel lagere aftrekbaarheid van brandstof en andere kosten vanaf 2020. Als uw wagen nog niet is afgeschreven, of als u veel kilometers aflegt, valt het te overwegen om uw wagen in te ruilen voor een wagen met lagere uitstoot om van de hogere aftrekbaarheid te genieten. Een zuiver elektrisch voertuig blijft voor 100% aftrekbaar.