...

Dat cataractchirurgie de verkeersveiligheid opdrijft, spreekt tot de verbeelding. Om de reële voordelen van cataractchirurgie beter te kunnen inschatten, namen oogarts Jonathon Ng et al. de heilzame effecten van een beter gezichtsvermogen bij het rijden onder de loep.De onderzoekers evalueerden het rijgedrag van 44 patiënten voor en na cataractchirurgie. Ze gebruikten een rijsimulator, waarbij de deelnemer met verschillende factoren rekening moest houden: snelheidsbeperkingen, verkeersdichtheid, ongecontroleerde verkeersknooppunten en overstekende voetgangers.Na operatie van het eerste oog verminderde het aantal bijna-botsingen en ongevallen met 35%. Na operatie van het tweede oog tekende men zelfs 48% op. Vervanging van een troebele ooglens door een kunstlens verbetert met name de contrastgevoeligheid en het nachtzicht, wat de verkeersveiligheid alleen maar ten goede kan komen, schrijven de auteurs van de studie."Cataractchirurgie is dus belangrijk om de veiligheid, de mobiliteit en de autonomie van oudere chauffeurs op peil te houden", voegt dr. Ng eraan toe. En de resultaten zijn het best als beide ogen worden geopereerd. Vaak stellen mensen cataractchirurgie uit. Of ze wachten na de operatie van het eerste oog om na te gaan of ze echt beter zien, en plannen daarna de tweede operatie. Van uitstel komt overigens ook wel eens afstel. Ng et al. zijn van mening dat de inspanningen verbonden aan een veilige, korte en efficiënte ingreep zoals cataractchirurgie niet opwegen tegen de risico verbonden aan rijden met een visusstoornis.