...

In een geheel van 83 studies was er geen significant effect van tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD) op depressie, psychose, ADHD, het syndroom van Gilles de la Tourette of posttraumatische stressstoornis (PTSD). Er was wel 'low quality evidence', zoals de auteurs het bestempelen, dat THC - al dan niet in combinatie met CBD - angstsymptomen doet afnemen ten opzichte van placebo. Maar het merendeel van de studies die een effect op angst konden aantonen, was uitgevoerd bij patiënten met chronische niet-kankerpijn of multiple sclerose. Het effect op angst was daarbij een secundair eindpunt.Studies met CBD alleen vonden geen verbetering van angst of psychose versus placebo. Er waren geen studies die CBD alleen onderzochten bij depressie, ADHD, het syndroom van Gilles de la Tourette of PTSD.Het onderwerp is over de hele lijn zwak gedocumenteerd. Studies zijn meestal klein. De onderzoekers konden in de meeste gevallen niet uitsluiten dat de sprake was van vertekening, omdat men de actieve behandeling moeilijk kan maskeren. De conclusie luidt dat men tot op heden weinig redenen heeft om cannabis voor te schrijven bij psychiatrische stoornissen.