...

Voorzitter van AHLEC-Antwerp en hoogleraar Thierry Vansweevelt laat in het editoriaal van het jongste Tijdschrift voor Gezondheid zijn licht schijnen over het gebrek aan een wettelijke regeling voor draagmoederschap.Vansweevelt wijst erop dat draagmoederschap in de eerste plaats een ultieme remedie vormt voor wensouders die hun kinderwens niet kunnen realiseren via geslachtsgemeenschap of andere vormen van medisch begeleide bevruchtingstechnieken. Met andere woorden: het draagmoederschap heeft een medische reden en beantwoordt aan een reële nood en een maatschappelijke behoefte voor ongewild kinderloze wensouders.Nochtans, zo stelt hij, verwerpt een deel van de rechtsleer de draagmoederschapsovereenkomst. Tegelijk is er een toenemende maatschappelijke aanvaarding. Vansweevelt wijst er bijvoorbeeld op dat de Nationale Raad van de Orde der Artsen draagmoederschap impliciet goedkeurde door, bij ontstentenis van een wettelijk kader, een aantal deontologische aanbevelingen voorop te stellen. En ook in de rechtspraak is er aanvaarding. Het verzoek tot adoptie van de wensouders die het kind meteen na de geboorte opvoeden, wordt in de regel bijvoorbeeld ingewilligd door de rechtscolleges.Bovenal zijn er dus al een aantal ziekenhuizen die niet op de juristen gewacht hebben. Vansweevelt: "De medische praktijk gaat nu eenmaal sneller dan de juridische mallemolen. Zij zoekt vooral naar oplossingen voor hulpbehoevende, ongewenst kinderloze mensen door medische en psychosociale begeleiding daar waar de wetgever in gebreke blijft."Sinds 2003 worden wetsvoorstellen ingediend in het parlement om het draagmoederschap wettelijk te regelen. "Het zou de parlementariërs sieren om over de partijgrenzen heen samen te werken en een symbiose te maken van die wetsvoorstellen. Opdat er eindelijk een wettelijk kader voor draagmoederschap gecreëerd zou worden dat de nodige rechtszekerheid biedt aan ongewenst kinderloze wensouders én aan de hulpverleners," dixit professor Vansweevelt. "Het zou tot slot ook voorkomen dat wensouders naar het buitenland moeten waar wel een juridisch kader rond draagmoederschap bestaat, maar waar nadien ook problemen ontstaan in België over de erkenning van de buitenlandse geboorteakte", besluit hij.