...

Een virtueel object zien is al mooi, maar wat als je het ook wil voelen? De meest gangbare oplossing in virtual reality is om dan gebruik te maken van joysticks of hightech handschoenen. Maar veel liever zou je virtuele objecten met je eigen handen kunnen manipuleren. Imec werkt aan een technologie om voelen vanop afstand mogelijk te maken. Met behulp van ultrasone golven kan je een gevoel van aanraking simuleren. Voor artsen kan dit een meerwaarde hebben door bijv. bij een gesimuleerde ingreep ook een realistische tegenkracht te voelen. Ook zou je met ultrasone golven op een niet-invasieve manier druk kunnen uitoefenen op specifieke plaatsen ín het lichaam. Zo zijn er papers in Nature die aantonen dat je een neuron kan activeren door druk.