Artsenkrant

Web weergave

"Concepten van infectiepreventie en -controle zijn absoluut nodig in alle medische en zorgopleidingen, zelfs bij artsen. Daarvoor is veel meer ruimte, aandacht en begrip nodig; het dient deel uit te maken van de zorgcultuur."

ACTUALITEIT

"Met de invoering van de bijzondere beroepstitels in de medische microbiologie en infectiologie sluiten we formeel aan bij wat in de meeste landen van noordelijk Europa al lang bestaat. In Vlaanderen komen hiervoor hooguit 50 à 60 artsen in aanmerking."

ACTUEEL

Gezondheidszorg staat prominent op één in een recente peiling van UA en VUB, waarover De Standaard vorige week berichtte. Voor 37% van de Vlamingen is dit momenteel het belangrijkste politieke thema. Het hoeft geen betoog dat de coronacrisis dit in de hand werkte. Het gaat evenwel verder dan dat. Voor elk van ons is mentaal en fysiek welbehagen een voortdurend aandachtspunt.

EDITO

We moeten de coronacrisis aangrijpen om voorgaande hervormingen in de gezondheidszorg te (her)-evalueren. Zorgverleners moeten opnieuw autonomer kunnen werken, ze moeten weer kunnen focussen op het uitoefenen van hun kerncompetenties, en ze moeten terug meer tijd krijgen voor hun patiënten. Alleen zo kan het fenomeen burn-out - zeker in het licht van de nasleep van de covidepidemie - een halt toegeroepen worden.

ACTUEEL

Doctors4Doctors organiseert de komende vier donderdagen intervisie voor huisartsen online. Dokter Lieve Callewaert, een Brugse huisarts, is in ieder geval overtuigd.

ACTUEEL

In de Nederlandse ziekenhuizen zou de 'omzet' uit gewone, planbare zorg door de coronacrisis in de maanden maart, april en een deel van mei met 47% gedaald zijn. Goed voor 2,1 miljard. Het totale prijskaartje van de pandemie loopt bij de noorderburen op tot ruim 5 miljard.

ACTUEEL

"We moeten ook de zwakste schakels meenemen en er extra zorg voor dragen - om humanitaire én epidemiologische redenen. Anders kan een epidemie juist daar weer opflakkeren."

ACTUEEL

Ongeveer 50 erkende labs klinische biologie hadden 200.000 PCR-tests kunnen uitvoeren als ze daarvoor toestemming hadden gekregen. "Wat zou de impact daarvan geweest zijn op het totaal aantal doden in woonzorgcentra?"

ACTUEEL

De commissie Volksgezondheid van het federale parlement organiseerde enkele weken geleden een hoorzitting over de geestelijke gezondheidszorg van de bevolking in (post)-covid-19-tijden. Mentale problemen zijn aan de orde van de dag maar een degelijke GGZ-financiering ontbreekt.

ACTUEEL

In de internationale literatuur is er de laatste tijd heel wat gedebatteerd over de rol van CT thorax bij screening naar covid-19. Vaak waren de standpunten nogal zwart-wit: aangewezen of niet aangewezen. Een studie van het AZ Delta onder leiding van dr. Kristof De Smet (diensthoofd radiologie) brengt een genuanceerder beeld naar voren.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

Vorige week is in Rusland een baby geboren die besmet was met covid-19. Zijn moeder had de ziekte.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

Voor een goede ontwikkeling van de baby zijn liefkozingen door de vader even belangrijk als liefkozingen door de moeder, volgens een onderzoek uitgevoerd aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Reden genoeg dus om de papa's aan te raden actiever te zijn bij de zorg en meer aandacht te besteden aan het kind.

MEDISCH

Vroegtijdige diagnose en efficiënte behandeling van multiple sclerose (MS) zijn essentieel om de evolutie naar de secundair progressieve vorm van MS te vertragen.1 Dr. Barbara Willekens, neuroloog in het UZA, licht toe wat de huidige behandelmogelijkheden zijn en wat we kunnen verwachten voor de nabije en verdere toekomst.

CLINICAL UPDATE

In het dagelijkse leven moeten we de handen wassen met water en zeep, zo nodig met een alcoholhoudende gel, social distancing respecteren, een masker dragen en vooral geen handschoenen gebruiken. In het ziekenhuis worden de regels voor asepsis zwaar op de proef gesteld. Prof. Anne Simon geeft uitleg over hygiëne in tijden van het coronavirus.

MEDISCH

Net als andere zelfstandigen kunt u als arts aanspraak maken op een overbruggingsrecht tijdens de coronacrisis. Onder welke voorwaarden is dat precies het geval? Welke uitkering kunt u zoal krijgen? En wat zijn uw rechten als u na uw pensioenleeftijd nog als dokter aan de slag bent?

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

Enkele van onze lezers kregen recent een factuur van Unisono in de bus waarin hen auteurs-rechten en een billijke vergoeding werden aangerekend voor de muziek die ze in hun wachtruimte laten horen. Maar is dat wel correct en moet u zo'n factuur ook betalen?

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

U doet een beroep op een aannemer voor het uitvoeren van een aantal verbouwingswerken. Op zijn factuur rekent hij u 6% btw aan terwijl dat in werkelijkheid 21% moet zijn. Kan de aannemer nadien bij u komen aankloppen om de ten onrechte niet aangerekende btw nog te komen opvragen?

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

Door de maatregelen tegen covid-19 is het autoverkeer in heel Europa fors gedaald. Tal van steden willen dat na de lockdown zo houden. Ook Brussel maakt meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

PRAKTIJK

De Franse acteur Michel Piccoli overleed vorige week op 94-jarige leeftijd. Deze gigant speelde voor de allergrootste regisseurs als Jean-Luc Godard, Jacques Demy, Alfred Hitchcock en Luis Buñuel. La Grande Bouffe en Les Choses de la Vie zijn twee van zijn bekendste films. Die laatste viert in 2020 zijn 50ste verjaardag. Wij herbekeken de film speciaal voor u.

CULTUUR+ COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

Deze week had de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano moeten plaatsvinden, maar de coronapandemie stak daar een stokje voor. De pianowedstrijd wordt een jaar verschoven werd naar de periode 3 tot 29 mei 2021. Klara, Canvas en LaTrois doen tijdens deze heilige week toch een verdienstelijke poging om het concoursgevoel op te roepen met een aantal lovenswaardige initiatieven.

CULTUUR+ COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

Op nieuws over wanneer en onder welke vorm er opnieuw culturele evenementen kunnen plaatsvinden, is het nog even wachten. De Belgische jazzwereld blijft echter niet bij de pakken neerzitten. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei wordt er immers onder de noemer Bel Jazz Fest een breedgedragen online festival opgenomen in de studio's van Flagey.

CULTUUR+ COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

Dat Andreas Vesalius op 15 oktober 1564 op het Griekse eiland Zakynthos in de Santa Maria delle Grazie-kerk begraven werd, daarover bestaat geen twijfel. Diverse ooggetuigen uit de 16de eeuw hebben zijn graf gezien en beschreven. Na een zoveelste aardbeving werd de katholieke kerk echter platgewalst in 1953. Alle hoop om het graf terug te vinden is nu gevestigd op de gestadige afbraak van de noodwoningen die na de aardbeving op de plaats van de kerk werden opgetrokken.

CULTUUR+

Wat hebben etmaalamnesie, body integrity disorder, bijna-dood ervaring, de prefrontale cortex van Phineas Gage, het windmolensyndroom en het fotografische geheugen gemeen? Ze spelen de hoofdrol in onderhoudende, spannende verhalen. Maar of die verhalen ook waar zijn?

CULTUUR+

Afgelopen week ontving ik het herinneringsmailtje van Emily, die de opinierubriek in Artsenkrant coördineert. De voorbije maanden greep ik soms naar mijn polsslag. Mindfulness tijdens stressvolle situaties leidt tot bradycardie. Maar dit was anders. Aberrant. Het koude zweet brak me uit. Zou dit een paniekaanval zijn? Zoek immers maar eens een onderwerp dat niet over covid-19 gaat.

OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

Professor Paul Julien Guelinckx is als chirurg aan het Jessa Ziekenhuis gespecialiseerd in zenuwletsels en verlammingen van het aangezicht. In zijn vrije tijd doet hij aan eventing en dressuur met Jaguar van De Melle, zijn paard. "Het is een sport die je veel balans geeft in je leven."

ACHTERKRANT