...

Sinds het begin van de covid-19-pandemie werd een onwaarschijnlijk groot aantal sequenties van het genoom van het SARS-CoV-2 gepubliceerd. Dat maakt het mogelijk de verspreiding van het virus in de wereld in kaart te brengen en mutaties van het virus op te sporen. Plaatselijk wordt het dan ook mogelijk specifiek clusters van besmetting te identificeren zodat de betrokkenen kunnen worden gevolgd. Het team menselijke genetica van prof. Vincent Bours aan het GIGA-instituut van de Universiteit van Luik heeft in samenwerking met de afdeling microbiologie van het CHU van Luik twee artikels ter publicatie ingediend op Nextstrain betreffende de situatie in België, een van de landen met de hoogste ruimtelijke dichtheid van geanalyseerde SARS-CoV-2-genomen. Een eerste artikel beschrijft een specifieke mutatie van het E-gen, die werd vastgesteld bij een klein aantal gezondheidswerkers in de provincie Luik. Al deze personen hadden een genetisch identiek virus, wat wijst op een gemeenschappelijke bron van infectie. Op grond van hun onderzoek raden de experts aan om de diagnostische PCR-tests te richten op minstens twee genen (in plaats van enkel op het E-gen als eerstelijnsscreening) om mogelijke mutaties van het virus niet over het hoofd te zien. Een tweede artikel beschrijft meerdere onderzoeken uitgevoerd door Simon Dellicour, epidemioloog aan de ULB, uitgaande van de sequenties die werden bepaald door de laboratoria van de KU Leuven en de Universiteit van Luik. Die studies hebben de invoering van meerdere virussen in het land aangetoond.Simon Dellicour heeft ook de verspreiding van de verschillende virusstammen in het land en met name in de provincie Luik (de provincie die het best wordt gedekt door sequentiëringsgegevens) voor en na de lockdown gemeten aan de hand van de datum van de staalafname en de postcodes van de woonplaatsen van de positieve patiënten. Die gegevens tonen duidelijk aan dat de lockdown het gewenste effect heeft gehad en de verspreiding van het virus in de provincie Luik en in heel België sterk heeft afgeremd.