...

Tot nog toe hadden kleine studies tot geruststellende conclusies geleid. Maar het recente bericht luidt een andere klok. "Een zwangere vrouw werd besmet en haar baby is met de infectie geboren", heeft een woordvoerder van de Russische gezondheidsoverheden gemeld aan het persagentschap TASS. "Ze zijn naar huis teruggekeerd en maken het goed." Een gelijkaardig incident was al gemeld half april in Peru.De Russische baby werd geboren in een ziekenhuis in Beslan (Noord-Ossetië). Daar liggen nog 17 andere vrouwen die moeten bevallen en besmet zijn met covid-19, zo vertelde het hoofd van de kraamafdeling in de pers. Rusland bekleedt momenteel na de VS de tweede plaats in de covid-statistieken, met 281.752 geregistreerde gevallen van infectie en 2.631 doden. Critici betwijfelen echter de juistheid van de officiële cijfers. Ze verdenken Rusland ervan het reële aantal doden bewust te onderschatten. De Russische overheid wijst die beschuldiging af en zegt dat in de statistieken alleen de overlijdens worden opgenomen waarvan de primaire oorzaak covid-19 is. Andere bronnen, zo klinkt het, pikken alle overlijdens op bij mensen die een positieve test hebben afgelegd, ongeacht de echte doodsoorzaak.De overheid zegt ook dat de ziekenhuizen zich op de opvang van patiënten hebben kunnen voorbereiden, omdat de epidemie Rusland bereikt heeft nadat ze al andere gebieden had aangedaan. Grootscheepse screeningmaatregelen zijn genomen.