...

Als een aannemer werken bij u uitvoert, dan moet hij daarop in principe 21% btw rekenen. Voor bepaalde werken bestaat er op die regel een uitzondering. Dat geldt meer bepaald voor verbouwingswerken aan een woning die meer dan tien jaar oud is, waarbij de woning uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt. Hanteert uw aannemer een verkeerd btw-tarief dan zal hij dat bij de btw-administratie moeten rechtzetten. Hij zal dan de juiste btw moeten afdragen allicht vermeerderd met intresten en boetes. De aannemer kan vervolgens wel bij u komen aankloppen om het verschil op te vragen tussen wat u aan btw betaalde en wat hij moest afdragen aan de administratie. Anders is het gesteld als uw aannemer u wijsmaakte dat de werken die u plande inderdaad aan 6% konden worden afgerekend. In dat geval zou u een fout van de aannemer kunnen inroepen. Valt u niets te verwijten dan kan uw aannemer moeilijk van u vragen dat u ook bijdraagt in de boetes en intresten die hij moet betalen. Gaf uw architect verkeerd advies over het toepasselijke btw-tarief dan kunt u hem eveneens aansprakelijk stellen.