...

Het postgraduaat wordt om de twee jaar ingericht door de Leerstoel Gezondheids- recht en Gezondheids-ethiek (AHLEC). De opleiding reikt een kader aan voor de toenemende juridisering van onze samenleving en geeft tevens een antwoord op de talrijke ontwikkelingen in de geneeskunde die ethische en juridische vragen oproepen. De leerstof is samengesteld in zeven modules, gaande van organisatie van de gezondheidszorg en patiëntenrechten, meer praktisch gerichte elementen zoals aansprakelijkheid en verzekeringen, en zeer concrete thema's als beginnend en eindigend leven. Daarnaast komen ook alle klassieke onderwerpen aan bod: ziekenhuisorganisatie; netwerken; statuut zorgverleners; aansprakelijkheid en verzekeringen; biobanken; geneesmiddelen; experimenten. De volledige opleiding duurt één academiejaar. Studenten kunnen zich inschrijven voor het volledige postgraduaat, dan wel opteren voor een of meerdere module(s). Er wordt een attest afgeleverd voor het volledige postgraduaat dat succesvol werd doorlopen, dan wel voor elke module die met succes werd afgelegd. De colleges vinden plaats op de Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk. Erkenning door de Orde van Vlaamse Balies en het Riziv (economie en ethiek) is aangevraagd.