...

Als u een factuur van Unisono ontvangt kunt u het gedeelte van de auteursrechten niet betwisten. Die bent u dus wel degelijk verschuldigd. Anders is het gesteld met de billijke vergoeding. Die wordt vaak ten onrechte aangerekend. Meer bepaald moet u die billijke vergoeding voor het spelen van muziek in uw wachtruimte niet betalen als u voldoet aan een aantal voorwaarden. Concreet moet u vooreerst beoefenaar zijn van een vrij beroep. De muziek moet verder hoorbaar zijn door uw interventie en er dient sprake te zijn van een relatief vast patiënten- of cliëntenbestand. Ook mag er slechts een beperkt aantal klanten/patiënten op hetzelfde moment aanwezig zijn in de praktijk- of wachtruimte en mag u geen winstoogmerk beogen door het spelen van muziek. Krijgt u toch een factuur waarin u een billijke vergoeding wordt aangerekend, dan is het van belang die factuur te protesteren voor wat betreft het gedeelte van de billijke vergoeding. U kunt in uw schrijven verwijzen naar de eigen website van Unisono. In de rubriek FAQ op die site wordt nu eenmaal aangegeven dat u geen billijke vergoeding voor het spelen van muziek in uw wachtruimte moet betalen als u voldoet aan de eerder aangegeven voorwaarden. Een vrije beroeper die ook producten verkoopt (zoals een apotheker) kan niet genieten van een vrijstelling. Een apotheker moet dus wel een billijke vergoeding betalen voor het spelen van muziek in zijn apotheek, maar u als dokter niet.