Artsenkrant

Web weergave

"Er verdwijnen nu attesten waar we zelfs niets voor gedaan hebben. De actie Blauwe Krokodil heeft heel wat in beweging gezet. Het heeft impact. Artsen stempelen en ondertekenen niet meer zomaar alles en ook de administratie stelt nu dingen in vraag."

ACTUEEL

Het goede nieuws is dat het bestaan van attesten, voorschriften en andere documenten geen gevolg zijn van één of andere natuurwet. Het is mensenwerk en dat impliceert de mogelijkheid om papieren tijgers in de artsenpraktijk af te schaffen of alleszins sterk te verminderen.

EDITO

Eind november wordt er een datacollecte gehouden voor de diabetesbarometer. In december komt er een voor de antibioticabarometer. De barometers zijn een instrument voor meer proactieve zorg in uw praktijk.

ACTUEEL

Hoe kunnen we evolueren naar een veilige, betaalbare, duurzame en tijdige chirurgische zorg voor iedereen? Die vraag staat centraal tijdens een lezing over 'global surgery' georganiseerd door InciSioN Ghent (International Student Surgical Network) en BeMSA Gent (Belgian Medical Student Association).

ACTUEEL

"Resultaten boekten we vooral in de strijd tegen de paraplu- en fantasie-attesten en inzake het ziekte-attest voor beperkte duur. Achter de schermen werkt een werkgroep administratieve vereenvoudiging bij het Riziv ook volop aan de Hoofdstuk IV-medicatie en het digitale Mult eMediatt."

ACTUEEL

"De aanleg van een zwarte lijst met agressieplegers is in strijd met de GDPR- en privacywetgeving. Wat wel mag, is binnen de confidentiële context van een huisartsenkring of wachtdienst mondeling de namen doorgeven van personen die zich al eens misdragen hebben."

ACTUEEL

"Een doorgedreven transformatie van het zorglandschap en een institutionele hervorming gaan hand in hand. Een homogeen bevoegdheidspakket vormt daarin een kritische factor. Puur bevoegdheden overdragen zoals in de zesde staatshervorming is evenwel geen optie."

ACTUEEL

Zaterdagmorgen 21 oktober. Het was vroeg opstaan voor de deelnemende huisartsen en geneesheren-specialisten aan de rijvaardigheidscursus van Artsenkrant op het oefenterrein van ProMove in Zolder. Zij kwamen uit alle hoeken van Vlaanderen en waren stipt op tijd op de afspraak. Achteraf niks dan lof, hun commentaren lees je hier.(*)

ACTUEEL

Het is volgens verkeers-veiligheidsspecialist Chris Vanhee (ProMove) geen toeval dat overdreven en onaangepaste snelheid de meeste verkeersongevallen veroorzaken.

ACTUEEL

Vorig jaar vernieuwde de Europese Commissie haar aanbevelingen voor kankeropsporing - begin december 2022 keurden de ministers van de lidstaten (de Raad van de EU) het voorstel goed. Wat houden de aanbevelingen in en wat is het belang van een aanbeveling op Europees niveau voor de kankerscreening in de Europese lidstaten?

DOSSIER

"Vlaanderen heeft bevolkingsonderzoeken geïmplementeerd voor borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker. Daarmee volgen we de Europese aanbevelingen. De screening voldoet ook aan vrijwel alle opgelegde standaarden en dat maakt ze kwalitatief heel sterk."

DOSSIER

In oktober was er veel aandacht voor kankerscreening, denk maar aan de campagne van Think Pink rond borstkankerpreventie. Dit is ook elk jaar het moment voor Waalse parlementsleden om de stand van zaken in het zuiden van het land op te maken. Het doel is om nog meer te sensibiliseren en de deelname aan georganiseerde screenings te verhogen.

DOSSIER

"De vier grootste doders van alle kankers in termen van het absolute aantal sterfgevallen per jaar zijn longkanker, dikkedarmkanker, prostaatkanker bij mannen en borstkanker bij vrouwen", legt dr. Jean-Benoît Burrion uit, medisch directeur van de vzw Bruprev en hoofd van de screeningskliniek van het Instituut Jules Bordet/HUB.

DOSSIER

"Weinig aandoeningen beleven zo'n boeiende tijden als diabetes type 2", neemt prof. Chantal Mathieu (diensthoofd endocrinologie, UZ Leuven) daaromtrent alle twijfel weg. "We krijgen toegang tot disease-modifying therapies, behandelingen die werkelijk het verloop van de ziekte veranderen."

CLINICAL UPDATE

Een solopraktijk of een groepspraktijk? Misschien organiseert u zich wel beter op een andere manier. Een netwerkpraktijk kan een meerwaarde hebben voor zowel startende als afbouwende huisartsen - en voor hun patiënten, zeggen dr. Marieke Geijsels en dr. Benjamin Lybaert (Domus Medica).

PRAKTIJK

Het bloedvergieten waarvan Israël en de burgers van Gaza het slachtoffer zijn laat niemand onberoerd. Maar tegelijk moeten we ons afvragen wat de verdere gevolgen zijn: welke impact zou deze oorlog kunnen hebben op onze economie en ons spaargeld?

PRAKTIJK

Recent keurde de federale regering een voorontwerp van wet goed om de Wet patiëntenrechten in een 'nieuw jasje' te steken. Dat voorontwerp ligt nu voor advies bij de Raad van State. Enkele belangrijke wijzigingen in vergelijking met het ontwerp dat in het voorjaar het voorwerp was van een publieke consultatie.

PRAKTIJK

'Hoe faciliteer je de organisatie van een vaccinatiecampagne? En wat zegt dit over hoe men over de huisarts denkt?', vraagt huisarts Marc Amant (voorzitter van de Huisartsenkring Regio Aalst) zich af.

LEZERSBRIEVEN

Lil Kleine op de radio herinnert me er helaas weer aan. Het lijkt wel alsof Nederland onder de radar op slinkse wijze België aan het brainwashen is.

COLUMN en OPINIE