...

Voor de geïntegreerde praktijkpremie van dit jaar tellen er zeven criteria mee. Om de maximumpremie te halen moet u aan minstens zes daarvan voldoen. Voor huisartsen die in een forfaitaire praktijk werken, valt één criterium (eFact gebruiken) weg. Zij moeten aan alle zes de criteria voldoen om het maximumbedrag voor de premie te kunnen krijgen. Iedere barometer pakt een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van zorg in uw praktijk aan. Maar deelname aan één barometer is voor de praktijkpremie 2023 genoeg. Op tijd inschrijven als uw praktijk wil deelnemen is evenwel belangrijk. Voor de diabetesbarometer moet dat vóór 28 november gebeuren. Om zich in te schrijven voor de antibioticabarometer is er nog tot net voor 21 december de tijd. Op de genoemde data vinden er datacollectes plaats. Maar wanneer u zich kunt inschrijven, is afhankelijk van wanneer uw softwareleverancier de barometers beschikbaar maakt in uw softwarepakket. Alleen wie CareConnect gebruikt, kon zich al inschrijven voor de diabetesbarometer (en al deelnemen aan een voorafgaande datacollecte op 23 oktober).Bij een datacollecte wordt een audit uitgevoerd op de patiëntendossiers in uw EMD aan de hand van een aantal geautomatiseerde queries. Dat gebeurt op vooraf geplande tijdstippen, geheel op de achtergrond. Bij diabetesbarometer wordt bijvoorbeeld het aandeel van patiënten met de diagnose diabetes in uw GMD-populatie berekend, en binnen de groep van diabetespatiënten het aandeel van patiënten met een HbA1c-bepaling, BMI-berekening, bloeddrukmeting, voetonderzoek, enzovoort (11 parameters). Bij de antibioticabarometer gaat het over het aantal antibioticavoorschriften bij luchtweginfecties, acute otitis media en cystitis - en het aandeel van de chinolonen daarin.De gegevens worden niet zomaar verwerkt. U krijgt feedback. Het feedbackrapport zal u de eerste keer moeten downloaden van healthstat.be, zo blijkt uit de informatie waarover Domus Medica beschikt. Healthstat is het onderdeel van Sciensano dat de datacollecte uitvoert. Om het rapport te kunnen downloaden moet u een healthstat-account hebben (zo een account openen kan, voor u een bevestiging krijgt, enige dagen in beslag nemen). Vanaf het voorjaar van 2024 zal het feedbackrapport na elke datacollecte in uw EMD terug te vinden zijn.Enkele belangrijke punten: Alleen ú als huisarts krijgt de gegevens van uw praktijk te zien - niemand anders kan ze bekijken, ook de overheid niet. Bij de datacollecte worden geen patiëntengegevens doorgegeven. Healthstat.be krijgt alleen de resultaten te zien van de 'audit' die bij de collecte op uw EMD-gegevens wordt uitgevoerd. Alleen 'geaggregeerde' gegevens (statistieken) verlaten uw systeem, geen data over afzonderlijke patiënten. De healthstat-server zelf staat ook in een beveiligde omgeving.De barometer is er ook niet om zomaar gegevens over antibioticatherapie en het diabetesbeleid van huisartsen in kaart te brengen. De bedoeling is vooral dat u met uw eigen gegevens aan de slag gaat.Aan de hand van de feedback kunt u zien hoe uw praktijk het doet in vergelijking met andere huisartsenpraktijken in het land en in uw streek. U krijgt een benchmark van de geleverde zorg. Wanneer u aan de barometer deelneemt, worden ook tools in uw pakket geïnstalleerd waarmee u verder aan de slag kunt. U kunt daarmee patiënten selecteren die in aanmerking komen voor acties die de zorg verbeteren.Meer gegevens over de timing en de precieze werkwijze voor de barometers, zoals welke gegevens worden opgevraagd, zette Domus Medica al op de website. U vindt er een hoofdstukje over onder het 'expertisedomein ICT'. Een interview over de twee barometers met professor Bert Vaes (KU Leuven) - huisarts en hoofddocent huisartsgeneeskunde aan het ACHG Leuven die de methode bedacht en met andere mensen uitwerkte - kon u al eerder lezen in uw Artsenkrant (AK2759, 22 juni 2023).