...

De diabetes- en de antibioticabarometer worden eerstdaags gelanceerd. Het is belangrijk in de gaten te houden wanneer uw softwareleverancier de barometers beschikbaar stelt. Deelname aan de barometers telt immers mee voor de geïntegreerde praktijkpremie 2023 - wie aan minstens één barometer deelneemt, verhoogt de score voor de praktijk die het bedrag van de premie bepaalt. Maar de timing is tamelijk strikt - u moet minstens één dag voor een 'datacollecte' plaatsvindt uw praktijk voor de betreffende barometer inschrijven.Barometers zijn geen controle-instrument. Alleen u komt te weten hoe uw praktijk het doet in vergelijking met andere praktijken. De barometer is in hoofdzaak een middel om de zorg voor uw patiënt te verbeteren.Hoe werkt de barometer? Nadat uw praktijk zich heeft ingeschreven, waarbij eenmalig een aantal elementaire gegevens worden opgevraagd, hoeft u voor meting van de gegevens eigenlijk niets meer te doen. Het consulteren van de gegevens voor de barometer gebeurt automatisch - op vooropgezette tijdstippen. In tegenstelling tot de barometers die u zich herinnert uit de covidcrisis, vragen deze barometers geen tussenkomst meer van de huisarts.De barometers passen binnen het concept van populatiemanagement. Dat is de idee dat u als huisarts niet hoeft te wachten in uw praktijk tot uw patiënt met een klacht komt. U kunt zelf proactief aan de slag en gerichte interventies plannen. Het Riziv plant om jaarlijks twee geheel nieuwe barometers te lanceren.