...

Voor de organisatie van de najaarsvaccinatiecampagne tegen covid-19 wordt de eerstelijnszone (ELZ) aangesproken om deze te coördineren en te faciliteren. Zij krijgt met dat doel een substantieel budget van 50.000 euro van de Vlaamse overheid. Zoals in het verleden, en nu nog steeds, is de organisatie van de vaccinatiecampagne door de aard van het vaccin vooral een logistiek probleem. Er zijn echter drie mogelijkheden: 1. De huisarts bestelt vials; 2. De apotheker prepareert individuele vaccins uit vials, de apotheker zelf, de huisarts of een verpleegkundige dient ze toe; 3. Er is een centraal vaccinatiepunt. Mogelijkheid drie sluiten we al onmiddellijk uit wegens niet kostenefficiënt. Mogelijkheid één is een zaak voor de huisartsen, daar hoeven de ELZ en de apothekers zich eigenlijk niet om te bekommeren. Mogelijkheid twee zal door een aantal huisartsen verkozen worden, wij vermoeden vooral de soloartsen. Hierbij zijn er twee feiten die maken dat de ELZ in actie zou moeten schieten (en waarvoor zij een budget van 50.000 euro ter beschikking krijgt): 1. De apothekers zijn verantwoordelijk (lees "worden betaald") voor de bereiding van de individuele vaccins, maar niet voor de levering ervan. 2. De vaccinatoren (grotendeels huisartsen) zijn verantwoordelijk (lees "worden betaald") voor het toedienen van de vaccins, maar niet voor het ophalen ervan in de apotheek. Blijft dus alleen de organisatie van de logistiek: het transport van de apotheek naar de artsen, het maken van de match meewerkende apothekers/huisartsen. Dat laatste werd in het verleden al met een redelijk succes georganiseerd. Dit blijkt nu een geweldig probleem, want de 50.000 euro zouden hiervoor niet gebruikt mogen worden... Allerlei redenen worden hiervoor aangehaald: "...zou leiden tot dubbele financiering...": in het budget wordt alleen subsidie voorzien voor het transport van de vials, niet voor de klaargemaakte spuiten, van dubbele financiering kan dus onmogelijk sprake zijn. "...zou te duur zijn...": iemand zou voorgerekend hebben dat de kostprijs hiervoor 50 euro per uur zou bedragen... Voor 50.000 euro zijn dat dus 1.000 werkuren, ofte 125 werkdagen, hetzij 25 werkweken... "...het zou nog nooit gedaan zijn...", "... de vraag wordt door niemand gesteld...": zijn pertinent verkeerde veronderstellingen.Al deze argumenten zijn met gemak te weerleggen en de eindconclusie luidt dan ook dat men dit deel van de logistieke keten domweg is vergeten... gewoon: een missing link, zeg maar. Het wordt echter maar waarlijk pijnlijk als men hoort wat de 'oplossing' is hiervoor: de vaccinator moet de klaargemaakte vaccins persoonlijk in de apotheek gaan ophalen. Als een volleerde 'Deliveroo' mag hij of zij, de frigobox op de rug, door de straten sjezen. De term normvervaging wordt te pas en te onpas in de mond genomen, maar blijkbaar vinden we het tegenwoordig normaal om dokters bepakt en bezakt door de stad te zien fietsen. We vinden het normaal om artsen met de wagen tien keer de normale afstand per huisbezoek te laten afleggen, met dank aan de genieën die circulatieplannen uitdokteren... Het is normaal om bij het buitenkomen van een huisbezoek een parkeerticket onder de ruitenwisser te vinden, zodat de zin je bekruipt om je honorarium maar ineens in de stadskas te storten... Je kan natuurlijk ook altijd een wandelingetje maken, op zoek naar de dichtstbijzijnde parkeermeter... Twee uur is een 'normale' tijdsduur geworden voor het afleggen van drie huisbezoeken. Blijkbaar is het opzadelen van huisartsen met het ophalen van klaargemaakte vaccins bij een apotheker zo 'normaal', dat er tijdens vergaderingen uitspraken vallen zoals "de huisarts kan de vaccins afhalen bij de apotheker, tijdens het doen van de boodschappen in de Delhaize...". Ok, de betreffende ELZ-medewerker werd op zijn fout gewezen en teruggefloten. Maar waarom? Omdat hij luidop zei wat iedereen denkt? Het dedain waarmee er naar huisartsen wordt gekeken beperkt zich niet tot de ELZ, het blijkt evengoed uit de antwoorden van het Agentschap Zorg & Gezondheid en, geloof het of niet, van sommige leidinggevende figuren uit de beroepsorganisatie die ons, huisartsen, bij het beleid moet vertegenwoordigen... Terwijl iedere huisarts probeert om de efficiëntie te verhogen en het aantal huisbezoeken tot het strikte minimum te beperken, gaan sommigen er blijkbaar van uit dat we nog tijd hebben om even de Colruyt binnen te fietsen... U zei "huisartsentekort"? Er zijn blijkbaar nog huisartsen te veel! Intussen is de vaccinatiecampagne gestart. Herhaalde vragen om de 50.000 euro te mogen gebruiken om geprepareerde vaccins van bij de apotheker naar de huisarts te brengen, werden steevast beantwoord met een "njet". Het geld mag enkel gebruikt worden voor het organiseren van "ronde tafels" (in goud? kristal? met diamantinleg?). Dat is wat het Agentschap Zorg & Gezondheid verstaat onder "faciliteren". De vaccinatiecampagne loopt ondertussen... chaotisch. Gelukkig is de eerste lijn wel wat gewoon, chaos is our middle name. Gelukkig voor het AZ&G. "Graag gedaan", mevr. de minister. Misschien toch te overwegen bij de volgende lippendienst aan de huisartsen, of andere eerstelijnszorgverstrekkers...