...

36% van de afwezigheden bij de federale ambtenaren is voor 1 dag. Sinds 2018 neemt dit percentage niet toe. Driekwart is afwezig voor 1 dag zonder ziektebriefje.Bron: Jaarverslag Medex 2022 (berekening% door AK).