...

Huisartsen zien de pijn van hun patiënten en voelen hun nood aan veiligheid, verbinding, hoop en vrede. We nemen dit ernstig, we kijken niet weg. We doen dit in verbondenheid met alle hulpverleners wereldwijd die in een context van onderdrukking en geweld hun werk proberen verder te zetten.Wij delen dezelfde missie: verzorging, bescherming en stabiliteit bieden zodat patiënten hun veerkracht kunnen aanspreken. Huisartsen en eerstelijnswerkers kunnen actief bijdragen aan vrede. In onze praktijk hangt de vredesvlag. We stellen ook kaartjes ter beschikking, waarop patiënten uitdrukking kunnen geven aan hun hoop op een stabiele toekomst en hun verlangen naar vrede. De beschreven kaartjes hangen als een vlaggenlijn in de praktijk, een symbool van hoop en verbinding.