Artsenkrant

cover Artsenkrant

Lees nr. 21 | 27 mei 2021

Web weergave

In 2020 waren er in Vlaanderen alleen 353 anesthesisten in opleiding. Maar volgens een bevraging bij de Vlaamse ziekenhuizen zullen er tussen dit jaar en 2025 maar 179 vacatures vrijkomen.

ACTUEEL

"Lange, slopende onderhandelingen." - "Een historische overeenkomst." In de persberichten afgelopen week werd groots taalgebruik niet geschuwd. Het wekt de nieuwsgierigheid naar het verloop van die woensdag 19 mei 2021, dé deadline voor het vinden van een akkoord over de arbeidsvoorwaarden en de sociale bescherming van arts-specialisten in opleiding.

ACTUEEL

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Artsenkrant met medewerking van het Interuniversitair Centrum voor de Huisartsenopleiding (ICHO) en Domus Medica, en met de financiële steun van het Rode Kruis-Vlaanderen de 'Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant'. U, beste lezer, bepaalt mee wie de winnaar wordt door te stemmen op artsenkrant.com. We zetten de vijf kanshebbers nog eens op een rijtje.

ACTUEEL

De afvalverwerking in een groot ziekenhuis als het UZ Leuven vergt heel wat organisatie. Herman Devriese en Els Marjaux van de dienst preventie en milieu hebben er de handen mee vol.

ACTUEEL

NIPT minder terugbetalen, het beperken van sommige levertests - het Riziv zocht 40 miljoen euro door 'doelmatige zorg' om bepaalde punten van het akkoord artsen-ziekenfondsen te kunnen uitvoeren - zoals de 10 miljoen die was opzijgezet voor de artsen in opleiding.

ACTUEEL

De toekomst van de anesthesie bevat nogal wat vraagtekens. Hoeveel nieuwe anesthesisten er in de toekomst echt nodig zullen zijn, is moeilijk te voorspellen.

ACTUEEL

Heel wat Belgische artsen en wetenschappers zijn werkzaam in de Verenigde Staten. Artsenkrant wil dit jaar op hen focussen om te proberen te begrijpen wat er leeft en speelt over de Grote Plas. Ditmaal trekken we naar Portland/Oregon waar biomedicus Lander Foquet uit Brecht (34) onderzoek doet met gehumaniseerde muizen. "Het model, dat we bij Yecuris ontwikkeld hebben, biedt heel wat toepassingsmogelijkheden, onder andere voor de ontwikkeling van gentherapie."

ACTUEEL

Muizen bewijzen het fundamenteel onderzoek al jaren waardevolle diensten. Maar bij covid-19 liep het aanvankelijk niet vlot, want het SARS-CoV-2 herkent de ACE2-receptoren van de muis niet, en vindt dus geen toegangspoort naar de cellen.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

Net nu de Belgische overheid het interval tussen de twee dosissen inkort voor het vaccin van AstraZeneca, geeft een studie alweer aanwijzingen dat een langer interval betere resultaten tot stand brengt. De studie werkte met het vaccin van Pfizer, waarvan de twee dosissen in principe met een interval van 21 dagen worden toegediend.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

Wat doe je als een substantie schade veroorzaakt? Je haalt ze uit het bloed. Het principe lijkt intuïtief, maar daarom is de overwinning nog niet meteen binnen.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

Hoewel acute infectieuze diarree meestal spontaan binnen een paar dagen verdwijnt, kan het ernstige uitdroging en zelfs de dood tot gevolg hebben. Rehydratie is de belangrijkste behandeling. Verkorten probiotica de tijd tot het verdwijnen van de symptomen bij acute infectieuze diarree?

COCHRANE CORNER

Vanaf 1 juni 2021 wordt de preventieve migrainebehandeling Aimovig® van Novartis terugbetaald in België voor volwassenen met minstens acht migrainedagen per maand en ten minste drie eerder gefaalde profylactische behandelingen.

MEDIFORUM

De aanpak van multiple sclerose (MS) is vandaag niet meer vergelijkbaar met enkele decennia geleden. Vooruitgang is er op verschillende niveaus, maar vooral het ruime aanbod aan behandelingen biedt nieuwe perspectieven.

CLINICAL UPDATE

Fietsende senioren hebben een hoger risico op letselongevallen en dodelijke ongevallen dan jongere fietsers. Vias institute vraagt aandacht voor de eigen noden en verwachtingen van oudere fietsers.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

De wagen waar u mee rondrijdt is eigendom van uw artsenvennootschap. Maar wist u dat u, als er met de wagen een verkeersovertreding wordt begaan, wel moet laten weten wie er met de wagen reed op het moment van de overtreding? Hoe gaat u daarbij te werk? Wat riskeert u als u zich niet aan deze verplichting houdt?

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

Is een verplichte vaccinatie tegen het coronavirus in strijd met de privacywetgeving? Professor medisch recht Herman Nys analyseert een recent arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in die context.

PRAKTIJK

Het Vlaamse burgerwetenschapsprogramma 'amai!' zoekt input van burgers voor de bedenking van AI-oplossingen in een aantal maatschappelijke domeinen. Gezondheid is er een van.

PRAKTIJK

Middelheim, bekend vanwege zijn beeldenpark, zijn jazzfestival, zijn universiteit, zijn ziekenhuis wordt deze zomer verrast door de aanwezigheid van Afrikaanse 'flâneurs' en 'flâneuses' die op zoek gaan naar sporen van het koloniale verleden van de Antwerpse site. Onder de naam Congoville wordt een unieke tentoonstelling gepresenteerd, tegelijk een onderzoek naar 'het koloniale geheugenverlies van de stad Antwerpen'.

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

Van 9 tot en met 16 juni kan u tijdens de 17de editie van Docville op verschillende plaatsen in Leuven terecht voor meer dan 70 documentaires. Die nodigen u uit om te reflecteren over het verleden of mee te denken over een toekomst. Heel wat films hebben een medische inslag.

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

Met een boek over Duitse barokmuziek opent Ignace Bossuyt een kamer met onvermoede muzikale schatten. Aan de hand van telkens één representatief werk laat hij een 50-tal componisten uit de periode vóór Bach de revue passeren. Niet zelden verwijst de auteur met een muzikale vondst ook naar het oeuvre van de grote Bach. Zo dagen verkenning en herkenning de lezer/luisteraar voortdurend uit om de muzikale horizon te verruimen.

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

'Vivre', zo heet de nieuwste plaat die 'Le plus beau' vorige week op de wereld losliet. Daarop hoort u Arno schitteren op ingetogener versies van een fijne keure aan eigen nummers. In combinatie met de prachtige door Dominique Deruddere geregisseerde documentaire 'Charlatan' bewijst de plaat hoe levend Arno wel is.

CULTUUR+

Het is een opvallende tendens die zowel in het theater als de muziek opduikt: de wens om opnieuw met grotere ensembles te werken - ook al is dat economisch gesproken een enorme uitdaging. De afgelopen tijd kwamen er bijvoorbeeld verschillende albums uit van Belgische jazzbigbands. We pikken er drie uit.

CULTUUR

COLUMN en OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

Erica Coppey stond als hockeyster in de ploeg die België in 2012 vertegenwoordigde op de Olympische Spelen in Londen. Na een sportcarrière van 20 jaar maakt de aangezichtschirurg in opleiding deel uit van de medische commissie van het hockey.

ACHTERKRANT