...

Een kleine 10% van de artsen werd al door hun omgeving op hun drankgebruik aangesproken, zegt de hoogleraar huisartsgeneeskunde en hoofd van het Leuvense ACHG, Bert Aertgeerts. "Veel artsen (>40%) hebben erover gedacht om te minderen met drinken. De CAGE- en AUDIT-vragen kwamen in de enquête goed van pas". "Frappant is dat ongeveer 20% aangeeft zich minder dan éénmaal per jaar schuldig te voelen na het drinken en 4% zelfs ongeveer maandelijks. Er is een verschil tussen de leeftijdsgroepen. Oudere artsen (>1950) voelen zich duidelijk minder schuldig. Een grotere proportie van die groep (bijna 70%) geeft dan ook duidelijk aan nooit meer dan zes eenheden op één gelegenheid te drinken, wat minder is dan de andere categorieën. De jongere groep spant de kroon in het alcoholgebruik. Dat binge drinking vooral te vinden is bij de jonge collega's is ook te merken aan het grotere percentage dat zich niets meer herinnert na een avondje stappen of doordrinken." "Wat ook opvalt is het hoge aantal artsen dat een kalmerings- of slaapmiddel gebruikt. Het zou interessant zijn dat te vergelijken met cijfers uit andere landen. De meeste huisartsen lijken hun slaapmiddelen wel niet zelf voor te schrijven - wat één van de adviezen was van de KAGB. Hier zijn het dan de jonge artsen die zich nog beter houden aan deze voorschriften."