...

21 auteurs leverden een bijdrage aan het naslagwerk 'Overhandigen medische gegevens' van de Orde der artsen, provinciale raad West-Vlaanderen. De voorgeschiedenis van dit boek gaat terug tot 3 mei 2018. Toen stelde de Nationale Raad zijn nieuwe deontologische code voor. In navolging daarvan richtte de Raad van West-Vlaanderen een commissie op om het overhandigen van medische gegevens te bestuderen. De bevindingen van die commissie mondden uit in de nieuwe uitgave.