...

Recent publiceerde het Office for National Statistics ( ONS) zijn data qua overlijden gerelateerd aan alcohol. Dat ze zo snel over cijfers beschikken, is om jaloers op te worden. Alcoholgerelateerde overlijdens zijn op twintig jaar tijd bijna verdubbeld.Vooral de vergelijking tussen 2019 en 2020 is schokkend: er zijn 19,6% meer alcoholgerelateerde overlijdens. Het gaat over meer alcohol consumeren in coronatijden, vooral in de groep van 55-64 jaar. Terwijl de sluiting van de horeca betekende dat heel wat mensen helemaal geen alcohol meer dronken, was er ook een toename van diegenen die reeds problemen hadden op dit vlak en herval van mensen die gestopt waren met drinken.Een epidemie, hoe agressief ook, mag geen reden zijn om mensen met andere pathologieën te verwaarlozen of te ontmoedigen. Er moeten juist pogingen gedaan worden om deze groepen binnen de zorg te houden. De zorg voor mensen met alcoholgerelateerde aandoeningen mag niet verminderd, laat staan opgeschort worden. Integendeel, men moet deze mensen actief benaderen om hen van continuïteit van zorg te overtuigen.