...

Een eerste stap vooruit bestond erin een variant van het virus te kweken die zich wél op de ACE2-receptoren konden verankeren. Muizen raakten dus geïnfecteerd, maar: ze kregen niet de typische symptomen die het virus bij de mens uitlokt. Dat liet de onderzoekers weinig marge om het beschermende effect van vaccins te beoordelen. Een Amerikaans team heeft daarin verandering gebracht. De Amerikanen besmetten muizen met een variant die de infectie kon uitlokken. Ze namen virussen af uit de longen van de dieren, besmetten opnieuw muizen, enzovoort. Die 'serial passaging' heeft geleid tot een muismodel dat de symptomen eigen aan covid-19 ontwikkelt. Bovendien produceren de muizen antilichamen die een menselijke stam van het SARS-CoV-2 in vitro blokkeren. Daardoor wordt het nu gemakkelijker de immuunrespons bij covid-19 te bestuderen, na vaccinatie of na de natuurlijke infectie.