...

Op maandag 17 mei lagen op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen de eindvoorstellen voor van de werkgroep die onderzocht waar binnen de artsenhonoraria middelen beschikbaar zijn, die beter besteed kunnen worden. Het akkoord artsen-ziekenfondsen legde begin dit jaar al vast waarvoor dat geld moet dienen. Naast de artsen in opleiding krijgen ook de huisartsen een groot stuk van dit budget: 8,8 miljoen voor het GMD, 4 miljoen voor de aanpassing van de nomenclatuur voor een (meervoudig) bezoek aan het woonzorgcentrum. De pneumologen krijgen een verhoging van de consultatie (2 miljoen) en de geriaters een beter toezichtshonorarium. Maar om deze en nog enkele andere maatregelen te financieren moet geld gevonden worden in de bestaande uitgaven. Door 'doelmatige zorg' heet het, maar bij het bepalen hiervan vervalt de werkgroep, moe gediscussieerd, blijkbaar toch wel eens op meer vertrouwde methoden. En de sterkste schouders moeten sowieso de grootste lasten dragen. De medische beeldvorming moet op de nomenclatuur uit artikel 17 lineair 5 miljoen euro besparen - de oude kaasschaaf. "Een gemakkelijkheidsoplossing", noemt dokter Marc Moens (Bvas) het. Dokter Moens weet als klinisch bioloog dat artsen doelmatiger laten voorschrijven aartsmoeilijk is. "We hebben het 40 jaar geprobeerd, en het heeft niet gewerkt." In de sector van de klinische biologie wordt na veel gepalaver 7,5 miljoen euro weggeknipt uit het forfait voor ambulante tests (alleen het laagste forfait van vier niveaus wordt getroffen). Maar een gerichte maatregel is wel het schrappen van de nomenclatuurcode voor het aanvragen van de combinatie ALT plus AST (aminotransferasen). De AST-meting heeft zelden een meerwaarde en een bepaling van ALT volstaat in de regel, is de redenering. Die evidence-based maatregel brengt bijna 2 miljoen euro op. Verder komt er een lagere terugbetaling voor de NIPT (220 euro per test), omdat de test ook werkelijk minder is gaan kosten. Van de honoraria voor de nierdialyse wordt 7 miljoen euro afgeroomd - 2 miljoen daarvan gaat naar een nader te bepalen maatregel ten gunste van patiënten met chronisch nierfalen, en 5 miljoen gaat naar de uitvoering van het akkoord. Verder zijn er een aantal, veelal kleinere besparingen. Bijvoorbeeld, bij het wegnemen van een wijsheidstand zal de stomatoloog nog alleen de assistentie mogen rekenen van een arts in opleiding. Er is gezocht naar maatregelen die het Riziv na een beslissing van de NCAZ snel kan uitvoeren door een verlaging van de sleutelletter, verduidelijkt Reinier Hueting (Kartel/ASGB). De uitvoering volgt daarmee niet het langdurige traject van de publicatie van een KB. "Op korte tijd kunnen we zo 13,5 miljoen euro vrijmaken. Voor de 10 miljoen euro voor de artsen in opleiding komt er een compensatie uit de vergoedingen voor de stagebegeleiders. Dan blijft nog 16,5 miljoen euro over die minder snel beschikbaar zal zijn omdat er een KB voor nodig is. De kunst is om het beschikbaar maken van het geld en het uitvoeren van de maatregelen waarvoor het moet dienen, gelijkmatig te laten oplopen." De volgende Commissie moet de knoop doorhakken waaraan de eerste 13,5 miljoen euro besteed gaat worden - welke maatregelen het eerst uitvoering krijgen, licht dokter Hueting toe.