Er is bijvoorbeeld een nieuw nomenclatuurnummer in de maak voor de preoperatieve consultatie door de anesthesisten - vraag is hoeveel extra werk dit gaat meebrengen. Men rekent op een erkenning van de nieuwe beroepstitel van algoloog. Met deze bijkomende bekwaamheid zullen vermoedelijk ook meer anesthesisten aan de slag kunnen.

Professor Luc Sermeus wijst erop dat het effect van de dubbele cohorte bij de anesthesisten in opleiding binnen enkele jaren verdwijnt. Er zijn tekenen dat het aantal aso's in de discipline ondertussen weer vermindert. Sommige Franstalige ziekenhuizen hebben nu al moeilijkheden om nieuwe kandidaten te vinden om de stageplaatsen voor anesthesie op te vullen. Wat voor effect gaat dat hebben op het aantal vacatures? De onzekerheid over de toekomst maakte misschien dat men te voorzichtig is geweest met de inschatting van het aantal vacatures. En wat als de ziekenhuizen het principe 'safety first' binnen deze discipline zouden hanteren, vraagt de hoogleraar zich af.

Er zijn tekenen dat het aantal aso's in de discipline ondertussen weer vermindert. Sommige Franstalige ziekenhuizen hebben nu al moeilijkheden om nieuwe kandidaten te vinden

Dokter Stefaan Carlier, voorzitter van BSAR, wijst erop dat de ziekenhuizen van de nieuwe anesthesisten meer vaardigheden en expertise zullen vragen. Ze moeten de perifere zenuwblokkade perfect onder de knie hebben. Er komt een grote vraag naar anesthesisten met een bijzondere beroepsbekwaamheid intensieve zorg, of urgentiegeneeskunde.

Veel anesthesisten naderen de pensioenleeftijd. Aan de andere kant zal de pensioengerechtigde leeftijd in 2025 verhoogd zijn tot 67 jaar en werken nu al veel anesthesisten na hun 65ste voort. Tegelijk blijken er nogal wat anesthesisten deeltijds aan de slag. Volgens de enquête zijn er in de Vlaamse ziekenhuizen alleen al 1.427 actief - terwijl het maar gaat om 1.100 FTE.

De BSAR neemt zich voor de situatie verder te monitoren door de enquête om de drie jaar te herhalen.

Verlies aan inkomen?

De opvatting leeft nog dikwijls dat anesthesisten goede verdieners zijn. Vroeger konden ze tot drie operaties tegelijk begeleiden - maar dat 'meerzalensysteem' is al lang verleden tijd. Uit de rapporten van de Vlaamse Zorginspectie blijkt dat die praktijk effectief is verdwenen. En verder inkomensverlies dreigt voor de discipline. De anesthesisten zijn vragende partij voor een betere nomenclatuur: er moet een volwaardig toezichtshonorarium komen, een realistischer vergoeding van de perifere zenuwblokkade die het mogelijk maakt zich voor de risico's te verzekeren, en een volwaardig plan dat de anesthesist toelaat de patiënt voor, tijdens en na de operatie goed te begeleiden.

Plannen om anesthesieverpleegkundigen in te schakelen die, terwijl de anesthesist elders in een OK bezig is, afzonderlijk een ingreep kunnen begeleiden, wijzen de anesthesisten af. De kwaliteit en de veiligheid zijn niet voldoende gewaarborgd - net zoals bij het oude meerzalensysteem. En voor het Riziv zou dit de aanleiding zijn om verder te snoeien in de betaling van de prestaties.

Er is bijvoorbeeld een nieuw nomenclatuurnummer in de maak voor de preoperatieve consultatie door de anesthesisten - vraag is hoeveel extra werk dit gaat meebrengen. Men rekent op een erkenning van de nieuwe beroepstitel van algoloog. Met deze bijkomende bekwaamheid zullen vermoedelijk ook meer anesthesisten aan de slag kunnen. Professor Luc Sermeus wijst erop dat het effect van de dubbele cohorte bij de anesthesisten in opleiding binnen enkele jaren verdwijnt. Er zijn tekenen dat het aantal aso's in de discipline ondertussen weer vermindert. Sommige Franstalige ziekenhuizen hebben nu al moeilijkheden om nieuwe kandidaten te vinden om de stageplaatsen voor anesthesie op te vullen. Wat voor effect gaat dat hebben op het aantal vacatures? De onzekerheid over de toekomst maakte misschien dat men te voorzichtig is geweest met de inschatting van het aantal vacatures. En wat als de ziekenhuizen het principe 'safety first' binnen deze discipline zouden hanteren, vraagt de hoogleraar zich af. Dokter Stefaan Carlier, voorzitter van BSAR, wijst erop dat de ziekenhuizen van de nieuwe anesthesisten meer vaardigheden en expertise zullen vragen. Ze moeten de perifere zenuwblokkade perfect onder de knie hebben. Er komt een grote vraag naar anesthesisten met een bijzondere beroepsbekwaamheid intensieve zorg, of urgentiegeneeskunde. Veel anesthesisten naderen de pensioenleeftijd. Aan de andere kant zal de pensioengerechtigde leeftijd in 2025 verhoogd zijn tot 67 jaar en werken nu al veel anesthesisten na hun 65ste voort. Tegelijk blijken er nogal wat anesthesisten deeltijds aan de slag. Volgens de enquête zijn er in de Vlaamse ziekenhuizen alleen al 1.427 actief - terwijl het maar gaat om 1.100 FTE. De BSAR neemt zich voor de situatie verder te monitoren door de enquête om de drie jaar te herhalen. De opvatting leeft nog dikwijls dat anesthesisten goede verdieners zijn. Vroeger konden ze tot drie operaties tegelijk begeleiden - maar dat 'meerzalensysteem' is al lang verleden tijd. Uit de rapporten van de Vlaamse Zorginspectie blijkt dat die praktijk effectief is verdwenen. En verder inkomensverlies dreigt voor de discipline. De anesthesisten zijn vragende partij voor een betere nomenclatuur: er moet een volwaardig toezichtshonorarium komen, een realistischer vergoeding van de perifere zenuwblokkade die het mogelijk maakt zich voor de risico's te verzekeren, en een volwaardig plan dat de anesthesist toelaat de patiënt voor, tijdens en na de operatie goed te begeleiden. Plannen om anesthesieverpleegkundigen in te schakelen die, terwijl de anesthesist elders in een OK bezig is, afzonderlijk een ingreep kunnen begeleiden, wijzen de anesthesisten af. De kwaliteit en de veiligheid zijn niet voldoende gewaarborgd - net zoals bij het oude meerzalensysteem. En voor het Riziv zou dit de aanleiding zijn om verder te snoeien in de betaling van de prestaties.