Alles over Riziv

Het KCE pleit ervoor een stabiel kader te creëren voor de Protocol 3-projecten - dat zijn proef-projecten geïntegreerde zorg voor kwetsbare ouderen. Wie aan de projecten deelneemt, is overtuigd van de meerwaarde, maar een hervorming uit 2019 werd slecht verteerd.

De covidcrisis had in Vlaanderen maar weinig impact op het bevolkingsonderzoek. In het algemeen stagneert de participatie toch wat. Het blijft sleutelen aan de opkomst want screening werkt.

Het KCE beveelt het Riziv aan om een tijdelijke terugbetaling mogelijk te maken van de telemonitoring van hartimplantaten. Daarmee zou de overheid een beter zicht krijgen op de situatie. Vandaag is zelfs niet bekend hoeveel patiënten op afstand gevolgd worden.

Sinds 3 november kunnen mensen op mijngezondheid.be de self assessment testing invullen. Die is bedoeld voor niet-zieke personen die klachten hebben die misschien op covid wijzen.

Voor een eenmalig interview zoekt het federale Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg huisartsen. Meer bepaald dan artsen die tijdens de pandemie in contact stonden met patiënten die thuis via telemonitoring werden opgevolgd in het kader van covid-19. Een vergoeding van 50 euro is voorzien.

In een exclusief interview met Artsenkrant gaat federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in op het zorgbudget voor 2022. De Algemene Raad van het Riziv keurde het budget afgelopen maandag goed. Voor het eerst wordt gewerkt met een meerjarenbegroting en gezondheidsdoelstellingen. De socialistische excellentie legt uit waar het om draait.

"De conventie met de 32 netwerken Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en met de individuele klinisch psychologen/orthopedagogen voorziet in een nauwe samenwerking tussen huisartsen, psychiaters en psychologen. Het is geen nieuwe silo. Dat is belangrijk. De psychologen hadden het daarmee wel moeilijk."

Als arts rust er op u in principe een beroepsgeheim. Maar wist u dat er een aantal gevallen zijn waarin u niet kan worden gesanctioneerd als u het beroepsgeheim toch prijsgeeft?

De Nationale Commissie van maandag 4 oktober keurde de werkingskosten goed van de 14 wachtposten die ook in de week open blijven. Een van de volgende commissies moet, op voorstel van de werkgroep, de definitieve criteria vastleggen.

In 2020 maakten de gezondheidsuitgaven een duik van 1,5 miljard euro. Het laatste Riziv-rapport dat de impact van covid op de uitgaven in kaart brengt, toont het nadelige effect van de tweede pandemiegolf op de ziekenhuiszorg aan.

In 2019 onbestaand, in 2020 goed voor meer dan 11 miljoen prestaties: de teleconsultaties en andere 'verstrekkingen op afstand'. Vooral artsen maakten er dankbaar gebruik van, en meer in het bijzonder de huisartsen.

Het Riziv maakt het rapport publiek dat de gezondheidsuitgaven in het pandemiejaar 2020 monitort. Dit nieuwste monitoringrapport biedt niet alleen een overzicht voor het hele jaar, maar belicht ook het plaatje van de bijkomende uitgaven voor de extra maatregelen.