Alles over Riziv

Het Riziv verlaagt de activiteitsdrempels die worden gebruikt bij het toekennen van premies. De verlaging bedraagt in principe 5% maar wordt aangepast als een discipline zwaarder is getroffen door de covidcrisis.

Ook in 2020 kan Amonis zijn leden nog een globaal netto rendement bieden van 2,15% voor het sociaal en het gewoon VAPZ, en voor het POZ. Leden die een Amonis-pensioen genieten in de vorm van een maandelijkse rente, zien die stijgen met 1%.

Vandaag gaat Jo De Cock met pensioen. 26 jaar lang stond hij aan het hoofd van het Riziv. In deze en in de volgende nieuwsbrief brengen we u een uitgebreid interview. Hoe evolueerde de instelling sinds de voorbije eeuw - en wat is de inbreng van artsen in het beleid van de ziekteverzekering?

De nieuwe administrateur-generaal van het Riziv, Benoît Collin, is vastberaden om samen met zijn team de uitdagingen aan te gaan die het instituut te wachten staan.

Het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) van het Riziv heeft te kampen met een enorme achterstand, met momenteel 1.892 uitstaande dossiers. Een actieplan moet soelaas bieden.

Om zelfstandigen die tijdens de covidcrisis het water aan de lippen staat psychologische ondersteuning te kunnen bieden, heeft het Riziv een overeenkomst getekend met de vzw Un pass dans l'impasse.

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen besloot afgelopen maandag om de terugbetaling van het ECG met 40 eurocent te verminderen. Dat om de rekening van 'doelmatige zorg' te doen kloppen.

De ministerraad keurde het ontwerp van KB goed dat de tijdelijke financiële tussenkomst verlengt van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen aan ambulante zorgverleners in het kader van de covid-19-pandemie voor de periode september-november 2020.

Het Riziv bekijkt of het een paar nieuwe methoden in een conventie kan opnemen die het aanbod van donornieren voor transplantatie vergroten. Op de NCAZ van maandag 31 mei was hieraan een presentatie gewijd, vertelt Reinier Hueting (Kartel/ASGB).

Vorige week dinsdag vond een vergadering plaats tussen de Commissie Forfait van het Riziv en 'geïnteresseerde' leden van het Verzekeringscomité. Marc Moens vertelt dat hij er de reclamepraktijken en "oneerlijke concurrentie" van de wijkgezondheidscentra aankaartte.

De laboratoria schreven een brief naar Jo De Cock, voorzitter van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen om te protesteren tegen een prijsverlaging voor de NIPT. Op de vergadering van afgelopen maandag lag onder meer nog een nota van de accrediteringsstuurgroep voor.