Alles over Riziv

"Als enige bedrijfstak zorgt de farmaceutische industrie systematisch voor toegevoegde waarde, voor groei van de werkgelegenheid en een hogere productiviteit. Onze boodschap luidt dan ook: valoriseer dat ten gunste van de patiënt. Slacht de kip met de gouden eieren niet."

Tegen juni verwacht het Riziv de eerste voorstellen voor -leesbare- tarieflijsten met de meest courante verstrekkingen. Na goedkeuring door de administratie publiceert het Staatsblad dan de modellen (per sector). Pas daarna is deze wet, bedoeld om de transparantie te verhogen, werkelijkheid. Dat zal dus nog wel even aanslepen.

In juni krijgen de syndicale artsenverkiezingen hun beslag. Met een zesdelige reeks trapt Artsenkrant de kiescampagne op gang. Daarbij kunnen we niet naast de vaststelling dat steeds minder artsen hun stem uitbrengen op een doktersvakbond. Vijf jaar geleden ging het over amper 23% van het medisch korps. Hoe kan daaraan iets gedaan worden? In deze reeks geven een aantal belangrijke stakeholders uit de gezondheidszorg hun visie op de manier waarop artsen aan het Vlaamse en federale gezondheidsbeleid kunnen participeren. In de vierde aflevering komen het Riziv en AADM aan bod.

Op 11 mei verscheen een correctie in het Staatsblad waardoor BAG-artsen die geen huisarts zijn toch honoraria kunnen aanrekenen op de spoed. Dat vanaf het begin van deze maand.

In principe hebben er tussen 5 en 24 mei syndicale verkiezingen plaats voor tandartsen. Stemmen kan, net zoals bij de artsen in juni, enkel elektronisch. Het Riziv laat nu echter weten dat het de stembusslag "omwille van een beroepsprocedure" tijdelijk opschort. Meer uitleg krijgen de tandartsen alsnog niet. Ze moeten hun eHealthBox in de gaten houden...

Het was jaren geleden een strijdpunt tussen interventiecardiologen en het Riziv. Maar sinds 1 mei is het plafond voor TAVI in ons land opgetrokken. Het Riziv kan jaarlijks tot 1.500 ingrepen terugbetalen.

Het was jaren geleden een strijdpunt tussen interventiecardiologen en het Riziv. Maar sinds 1 mei is het plafond voor TAVI in ons land opgetrokken. Het Riziv kan jaarlijks tot 1.500 ingrepen terugbetalen.

In juni kan het medisch korps een elektronische stem uitbrengen op het artsensyndicaat van zijn/haar keuze. De tandartsen gaan hen vooraf en stemmen al in mei, met name van 5 tot 24 mei. Het Riziv erkende vier van de vijf beroepsorganisaties die zich kandidaat stelden. Het deelnamepercentage ligt bij de tandartsen met 44,25% in 2019 wel veel hoger dan bij het medisch korps.

Het Staatsblad publiceerde midden april een indicator om het aantal artroscopische meniscectomieën te beperken bij patiënten van ouder dan 50 jaar. De media voor het grote publiek vestigden deze week nog extra aandacht op deze maatregel.

In juni krijgen de syndicale artsenverkiezingen hun beslag. Met een zesdelige reeks trapt Artsenkrant de kiescampagne op gang.

Het Riziv probeert nog gauw een fout recht te zetten in een KB dat op 1 mei van kracht wordt. Anders kunnen artsen met een brevet acute geneeskunde die geen huisarts zijn, vanaf die datum geen prestaties meer factureren op de spoed.

In samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie heeft het Riziv een project lopen met een vijftiental ervaringsdeskundigen die her en der actief zijn in de gezondheidszorg. De bedoeling is de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren voor mensen die met armoede of sociale uitsluiting kampen. Het jaarverslag voor 2022 werd zopas gepubliceerd.

"De belangrijkste bekommernis van pharma.be betreft de beoordeling van de waarde van een geneesmiddel. Een versterking van het kwalitatieve evaluatieproces dringt zich op. Verder dan de kost gaat het over de impact op de patiënt, de levenskwaliteit en de maatschappelijke waardering. Tijdelijke overeenkomsten tussen bedrijf en overheid zijn hierbij belangrijk en moeten kunnen verlengd worden."

Sinds 1 april kan een huisapotheker patiënten die dagelijks vijf of meer medicijnen nemen een medicatienazicht voorstellen. Dat beoogt een optimalisatie van het geneesmiddelengebruik. Domus Medica vindt dit een goed initiatief maar stelt dat het actieplan "enkel een succes kan worden als het in tandem met de huisarts wordt uitgewerkt."