Alles over Riziv

In België gebruiken meer dan 170.000 mensen een beademingsapparaat om te slapen. Dat blijkt uit cijfers van het Riziv. Het gaat om een stijging van 30 procent in vijf jaar tijd, bericht Le Soir.

Vandaag verscheen op de website van het Riziv een overzicht van maatregelen ten gunste van artsen tijdens de COVID-periode en de twee laatste akkoorden. Met de nota wil het Riziv bijdragen 'tot een geobjectiveerd debat over het beleid en het budget voor de sector van de artsen, zowel binnen het overlegmodel, als binnen het politieke, mediatieke en maatschappelijke debat.'

In een open brief kaart de Artsenkring Zennevallei de mankementen in de performantie van de eHealth-systemen aan. Frank Robben, topman van het eHealthplatform, reageert en zegt dat het document besproken zal worden. "eGezondheid is een zaak van alle stakeholders en kan slechts slagen mits goede samenwerking", aldus Robben.

Vorig jaar ontvingen BVAS, Kartel en AADM in totaal 1.466.378 euro werkingsmiddelen van het Riziv. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Frieda Gijbels (N-VA) aan minister Frank Vandenbroucke naar de dotaties van de beroepsorganisaties van gezondheidsberoepen.

Specialisten die als erkend stagemeester aso's begeleiden, kunnen weldra hun vergoeding voor 2022 en voor 2023 raadplegen of aanvragen. De vergoeding voor premiejaar 2022 bedraagt € 598,85 per volledige kalendermaand en per begeleide arts-specialist. Voor premiejaar 2023 werd dit bedrag vastgelegd op € 647,60.

Om de welzijns- en zorgsituatie van mensen met chronische degeneratieve aandoeningen te verbeteren, loopt momenteel (2023-2026) het proefproject 'case-management' gefinancierd door het Riziv. Om dit initiatief aan te sturen, slaan vier patiëntenverenigingen -voor mensen met ALS, Huntington, MS en Parkinson- nu de handen in elkaar.

Het Staatsblad publiceerde op 5 februari het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2024-2025. Artsen die volledig of gedeeltelijk willen deconventioneren, kunnen dat uiterlijk tot 6 maart doen.

Het RIZIV heeft de geïndexeerde tarieven voor vergoedingen in het kader van de New Deal voor huisartsenpraktijken gepubliceerd. De premie voor praktijkverpleegkundigen wordt nu berekend tot maximaal 10.000 vaste patiënten.

Het Verzekeringscomité van het Riziv heeft 48 huisartsenpraktijken aanvaard als kandidaat voor de New Deal, het nieuw financieringsmechanisme voor huisartsenpraktijken. Dat is maar een kwart van het aantal dat in de eerste fase kon starten.

De Kamer keurde op 26 oktober jl, 'de wet diverse bepalingen inzake gezondheidszorg' goed. Klinische laboratoria zullen bijvoorbeeld geen 'administratieve kosten' kunnen doorrekenen aan patiënt. Dat faciliteert een belangrijke herschikking van middelen. Maar in de nieuwe wet zitten nog meer opvallende zaken.

Het zorgtraject long-covid blijkt geen succes in de eerste lijn. Uit een tussentijdse evaluatie die het Riziv bestelde, blijkt dat de meeste zorgverleners geen weet hadden van het bestaan van het zorgtraject. De weinigen die er wel van gehoord hadden, wisten het fijne niet van de aanmelding en verloop van het traject.

Ouders denken soms verkeerdelijk dat de plaswekker bedoeld is om het kind wakker te maken en te leren opstaan als zijn blaas vol is. De bedoeling van de plaswekker is in werkelijkheid dat het kind in zijn slaap de mictieprikkel leert herkennen.

Het Riziv publiceert de top 25 van de geneesmiddelen (actieve stoffen), gerangschikt volgens de uitgaven in de ambulante zorg in 2022. Nog geen 3,5% van de geneesmiddelen is goed voor net geen vijfde van het 'verkochte' volume en voor goed een derde van de uitgaven.

Huisartsen moeten hun patiënten minder antibiotica gaan voorschrijven. Het aantal patiënten met een antibioticavoorschrift moet met 40% dalen. Dat is de inzet van een nieuwe indicator 'doelmatige zorg'.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

In the picture

Naar het meest recente dossier