Alles over Riziv

Roel Van Giel van AADM pleit ervoor de bestaande regeling voor het teleconsult te verlengen tot de voorstellen van de Reflectiegroep daarover zijn uitgewerkt. Michel Creemers merkt op dat, om wachtposten in de week 's nachts open te houden, een schaalvergroting soms onvermijdelijk is.

Met een reeks getuigenissen over kwetsbaarheid en veerkracht wil Artsenkrant bijdragen aan de tendens van stijgende aandacht voor de mens achter de arts (hier: bekende persoonlijkheid uit de gezondheidszorg). Zijn carrière gaat met rasse schreden vooruit, maar het gebeurde twee keer dat kersvers adjunct-administrateur-generaal van het Riziv Pedro Facon geveld werd door uitputtingsverschijnselen.

Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van afgelopen maandag presenteerde het IMA de ziekenhuisbarometer. Volgens het Intermutualistische Agentschap zijn ereloonsupplementen in ziekenhuizen goed voor een half miljard euro. Er is een regeling voor het openhouden van wachtposten in de week, en er gebeurt wel wat op het vlak van teleconsultatie.

Als eerste applicatie kan moveUP officieel rekenen op financiering door de Belgische overheid. De app wordt ingezet om patiënten met een knie- of heupprothese te ondersteunen tijdens hun revalidatie. Twee andere apps, rond slaaptherapie en rond oncologie, zitten in de pipeline.

De nomenclatuurhervorming, die Jo De Cock in 2019 opnieuw op de sporen zette, moet een versnelling hoger schakelen. Dat is althans wat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke beoogt: hij wil significante resultaten neerzetten voor het einde van zijn mandaat. Zodat zijn opvolgers niet meer kunnen terugkrabbelen. Er ligt dan ook een strakke agenda op tafel.

Minister Frank Vandenbroucke is bereid om 'zorgpunten' te helpen financieren voor de medische intake van Oekraïense vluchtelingen. Dat vertelde hij afgelopen zaterdag op de Dag van de Jonge Huisarts.

Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum. Een gesprek over verleden, heden en toekomst met kersvers voorzitter prof. Chris Ulens.

Vooral tijdens de eerste covidgolf werd in de zorg heel wat achterstand opgelopen. Dankzij de inspanningen van het zorgpersoneel is in veel sectoren de achterstand grotendeels ingelopen. Tijdens het symposium voor de uitreiking van de 'Prijs Specialist van het Jaar' werd een balans opgemaakt van twee jaar crisis.

Hoe zit het met de expertisecentra voor zeldzame ziekten in België? En een centraal register? Het Fonds voor Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen van de Koning Boudewijnstichting maakte recent een stand van zaken op.

Pedro Facon begint op 11 april als adjunct-administrateur-generaal bij het Riziv - als zowat de nummer twee dus. Hij slaagde in de selectieprocedure en de ministerraad bekrachtigde zijn voordracht.

Blikvanger Gezondheidszorg - Covid-19 geeft een overzicht van de structuren die het eerste anderhalf jaar van de covidcrisis in het leven werden geroepen, en de middelen die door de FOD Volksgezondheid, samen met het Riziv, ter beschikking werden gesteld. Een greep uit de statistieken.

Het GMD is een EMD. Onlangs verschenen erg laattijdig de KB's die dat bekrachtigen. De volgende officiële stap is het e-GMD als hefboom voor een 'betere huisartsgeneeskunde'.