...

Het triagesysteem zou gebaseerd worden op het 1733-oproepnummer of een gelijkaardig systeem. Voor BVAS is het vooral belangrijk dat artsen het triagesysteem regionaal kunnen organiseren in overeenstemming met de situatie op het terrein, die van regio tot regio kan verschillen. Het moet de artsen vrij staan om de continuïteit van de zorg af te stemmen op de noden van de lokale huisartsenkringen die de wachtposten of de functionele samenwerkingsverbanden tussen wachtposten organiseren, stelt het syndicaat. Als het van BVAS afhangt, krijgen de huisartsenkringen, de individuele wachtposten of het samenwerkingsverband de bevoegdheid om de financiering die het RIZIV voor de wachtdiensten voorziet te herverdelen over de verschillende wachtpostonderdelen.Hoger beschikbaarheidshonorariumDaarnaast pleit BVAS voor het behoud van het huidige prestatiemodel, met een transfer van de hoogdringendheidshonoraria en de supplementen voor technische prestaties naar het beschikbaarheidshonorarium, dat op die manier substantieel zal toenemen. Deze transfer is budgetneutraal.Patiënten moeten goed geïnformeerd worden over het bestaan en de werking van dit triagesysteem, dat zo georganiseerd wordt dat patiënten het onmogelijk kunnen omzeilen. In maart pleitte ook Domus Medica voor een bindend triagesysteem voor wachtposten.