...

De fraude in het kader van de ziekteverzekering in België stijgt al enkele jaren, zowel het totale aantal vastgestelde inbreuken als de omvang van de 'intentionele inbreuken' - bij twijfel over intentionaliteit van een inbreuk wordt het dossier niet gelabeld als fraude. Het totale bedrag fluctueert jaarlijks door de impact van bepaalde specifieke onderzoeken met een grote financiële impact (bijvoorbeeld de aanrekening van verstrekkingen uitgevoerd met niet-erkende MRI-toestellen). In 2023 ging het om een bedrag van 8 miljoen euro vastgestelde fraude, met daarnaast voor 10,3 miljoen euro niet-intentionele inbreuken.Ook in Frankrijk wordt een dergelijke stijging vastgesteld. In Nederland misbruikt de georganiseerde misdaad het zorglandschap om geld wit te wassen of via zwartwerk buitenlanders in de zorgsector tewerk te stellen. Ook in België zijn er een aantal grote fraudedossiers waarin internationaal georganiseerde misdaad aan de bron ligt. De DGEC behandelt die dossiers in samenwerking met het Arbeidsauditoraat.RIZIV-nummers intrekkenDe strategie omvat twee projecten met hoge prioriteit.Ten eerste is de intrekking van RIZIV-nummers. Er is momenteel geen wettelijk kader om een RIZIV-nummer in te trekken, zelfs als een zorgverlener systematisch fraudeert of als derden diensten factureren in naam van een zorgverlener zonder diens medeweten. Een regeling hierover moet voorkomen dat zorg wordt gefactureerd door hardnekkige fraudeurs of door zorgverleners die na een beslissing van een administratieve rechtbank, weigeren om onterechte aangerekende prestaties terug te betalen.Het tweede project streeft naar meer transparantie. Vandaag weten de verzekeringsinstellingen, het RIZIV en zelfs de patiënt niet precies welke zorg er precies is aangerekend. "Transparantie naar de patiënt over de aangerekende zorg werkt ontradend voor zorgverleners die fraude overwegen. Het maakt patiënten ook bewust van de volledige prijs van de zorg die ze krijgen, ook van de verstrekkingen die niet vergoed zijn door de verplichte ziekteverzekering", stelt het RIZIVStrategische doelstellingenMet het actieplan wil de CAFC vijf strategische doelstellingen realiseren:Het actieplan heeft de steun van de verzekeringsinstellingen, het Nationaal intermutualistisch college (NIC), het Intermutualistisch agentschap (IMA) en de FOD Volksgezondheid.Het volledige actieplan vindt u hier: Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2024-2026