...

Het MORSE-rapport (Monitoring Of Reimbursement Significant Expenses) wil in de eerste plaats een follow-up geven van de uitgaven voor vergoedbare geneesmiddelen op basis van de genomen beleidsmaatregelen en deze evolutie van de uitgaven weergeven voor de farmaceutische specialiteiten, zowel in open officina als in ziekenhuizen. Het rapport biedt een basis voor de evaluatie van het beleid en een mogelijke verbetering van het vergoedingenbeleid. In het kader van de uitvoering van de "routekaart" voor de modernisering van de procedures voor de terugbetaling van geneesmiddelen bevat dit nieuwe verslag nieuwe informatie die tot doel heeft de transparantie te vergroten. Voor het Riziv is het rapport een belangrijk document om de begrotingscijfer voor 2025 op te baseren.De totale uitgaven voor geneesmiddelen - zonder rekening te houden met de inkomsten uit geneesmiddelen in het kader van een overeenkomst en de bijdragen van de farmaceutische industrie - blijven stijgen. In 2022 noteert het RIZIV een stijging van 9%, dat is meer dan de stijging met 6 tot 7% die in de jaren 2017, 2018, 2019 en 2021 werd vastgesteld. In 2020 was de stijging minder groot (+5%). De stijging moet volgens het RIZIV echter worden gerelativeerd: de reële stijging van de kosten is minder groot. Geneesmiddelen in het kader van een overeenkomst zijn immers gekoppeld aan betalingen aan de ziekteverzekering volgens een compensatiemechanisme dat is overeengekomen met het farmaceutische bedrijf. Bovendien betaalt de industrie ook bijdragen aan het RIZIV. Wordt dit mee in rekening genomen dan blijkt dat het reële groeipercentage daalt van 9% tot 4,8%.