...

Het nieuws was al bekendgemaakt door Medi-Sfeer maar is nu ook officieel: het benoemingsbesluit verscheen gisteren in het Staatsblad. Mickaël Daubie is econoom van opleiding en werkt sinds 2004 bij het Riziv. In 2011 kwam hij aan het hoofd van de Directie onderzoek, ontwikkeling en kwaliteitspromotie binnen het RIZIV, waar hij zich bezighield met hervormingen binnen de ziekenhuissector, zoals de financiering van het dagziekenhuis. Hij geldt als de architect van de laagvariabele zorg. In 2022 werd hij directeur-generaal van de Dienst voor geneeskundige verzorging, een functie die hij tussen oktober 2019 en november 2020 al ad interim uitoefende.Op een symposium deze maand ter gelegenheid van 60 jaar Riziv zei Daubie: "Het budget voor gezondheidszorg bedraagt 42 miljard euro. De uitdagingen en verwachtingen zijn enorm."Aan Jo De Cock wordt eervol ontslag verleend uit zijn functies van voorzitter van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen.