...

Afgelopen woensdag 19 mei bereikten artsen en ziekenhuizen na meerdere onderhandelsessies een akkoord over betere arbeidsvoorwaarden en een betere sociale bescherming van artsen-specialisten in opleiding. Vaso (Vlaamse vereniging van artsen-specialisten in opleiding) was als waarnemend lid aanwezig in het Nationaal Paritair Comité Artsen-Ziekenhuizen (NPCGZ) en zag dat het goed was. Op die manier werd een eerder aangekondigde staking van aso's op donderdag 20 mei nipt vermeden. Franstalige assistentenvereniging Cimacs kon zich niet vinden in het bereikte akkoord en startte vorige donderdag alsnog stakingsacties die verscheidene dagen duurden. Uiteindelijk koos de vereniging opnieuw voor het overleg. Om het akkoord te financieren werd 30 miljoen euro vrijgemaakt: 10 miljoen door de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfonden en 20 miljoen door minister Frank Vandenbroucke. Het werk is nog niet af, artsen in opleiding hebben momenteel nog geen recht op pensioenopbouw of een vergoeding wanneer zij werkloos worden. De nieuwe overeenkomst treedt in werking vanaf het academiejaar 2021-2022, bedoeling is om deze binnen de twee jaar te herevalueren. Het was sinds 1983 geleden dat er nog aanpassingen waren aangebracht aan de arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming van artsen in opleiding.