Artsenkrant

Web weergave

De artsen van de Belgische gevangenissen roepen de overheid op om alle gedetineerden onmiddellijk en prioritair te vaccineren. "De pandemie heeft in onze overbevolkte gevangenissen dramatische gevolgen", zo luidt het.

ACTUALITEIT

De palliatieve zorg in België wordt te weinig, en vooral te laat gebruikt. Dat wil Actie Palliatieve Zorg veranderen, voortbouwend op de werking van LEIF en aansluitend op de conclusies van het Palliatief Debat van Kom Op Tegen Kanker.

ACTUEEL

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Artsenkrant met medewerking van het Interuniversitair Centrum voor de Huisartsenopleiding (ICHO) en Domus Medica, en met de financiële steun van het Rode Kruis-Vlaanderen de 'Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant'. U, beste lezer, bepaalt mee wie de winnaar wordt door te stemmen op artsenkrant.com. We zetten de vijf kanshebbers nog eens op een rijtje.

ACTUEEL

Het aantal gedwongen opnames steeg aanzienlijk tussen 2005 en 2018, vooral in Vlaanderen. Daarbij ook de vaststelling dat de meeste gecolloceerde patiënten terechtkomen in psychiatrische ziekenhuizen en veel minder op de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen.

ACTUEEL

"De laatste keer in 2008 toen ESA kandidaat-astronauten zocht, hadden we een kleine 10.000 kandidaturen. Voor de nieuwe selectieronde vandaag kan het best zijn dat zich dubbel zoveel kandidaten melden. Ikzelf hoop dat veel vrouwen zich kandidaat zullen stellen. Vrouwen maken niet enkel de helft van de wereldbevolking uit, daar zit ook heel veel talent dat we willen aanboren", dixit Angelique Van Ombergen, coördinator van het wetenschappelijk onderzoek rond ruimtereizen bij ESA.

ACTUEEL

Aangezien de zoektocht van ESA naar nieuwe kandidaat-astronauten zich ook richt naar mensen met een medische achtergrond is Artsenkrant op zoek gegaan naar mogelijke kandidaten in ons artsenkorps. Maak dus kennis met dr. Barbara Versyck (33), anesthesist in Turnhout en onderzoeker aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. "Sinds bekend is dat ik mij kandidaat stel, is het nieuwtje goed rondgegaan in onze OK. We staan nog maar aan het prille begin van de hele selectieprocedure, maar je moet wel durven voor je dromen gaan."

ACTUEEL

Migraine treft 12 tot 15% van de bevolking. In de leeftijdsgroep tussen 25 en 45 jaar stijgt het cijfer zelfs tot 25%. In sommige gevallen is het beeld atypisch en de symptomen niet-specifiek. Daarom is de diagnose niet altijd even gemakkelijk om te stellen.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

Een pas gepubliceerde studie toont aan dat tocilizumab de sterfte doet dalen bij patiënten die gehospitaliseerd zijn met covid-19 en zuurstofnood hebben.

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

Vaccins tegen covid-19 doen bij gevaccineerde personen het aantal gevallen van covid-19 afnemen. Maar remmen ze ook de transmissie, zodat ze bescherming bieden aan (nog) niet gevaccineerde personen of aan wie na vaccinatie onvoldoende respons ontwikkelt?

MEDISCH

Hoe belangrijk het effect van het vaccin op transmissie kan zijn, blijkt uit resultaten over de respons van transplantpatiënten na vaccinatie.

MEDISCH

In België bestaat er geen nationale consensusrichtlijn voor het beleid bij migraine. Praktische informatie is wel beschikbaar in een gratis toegankelijke Europese aanbeveling rond de behandeling van hoofdpijn (1), specifiek ontwikkeld voor de huisarts. Prof. Koen Paemeleire (kliniekhoofd neurologie, UZ Gent) is daarvan medeauteur. Hij belicht hieronder het hoe en waarom van preventieve medicatie bij migraine.

CLINICAL UPDATE

De Universiteit Antwerpen organiseert al enkele jaren een postgraduaat 'Verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk' (VIHP). Dit programma bereidt verpleegkundigen voor op een actievere rol in een eerstelijnspraktijk.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

Beroepen in de gezondheidszorg behoren tot de zwaarst gereglementeerde. Omwille van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg mag dat geen verbazing wekken. Sommigen zullen dan ook verrast opkijken bij het nieuws dat een wet is goedgekeurd die een zogenaamde evenredigheidsbeoordeling oplegt voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector.[1]

PRAKTIJK COÖRDINATIE: VEERLE.CAERELS@ROULARTA.BE

De auto van de toekomst rijdt elektrisch en autonoom. Dat is de boodschap waarmee de automerken ons willen overtuigen om onze vervuilende benzine- of dieselauto te vervangen door een elektrische auto met zero-uitstoot. Maar de vlag dekt de lading niet. De boodschap is té vaak en té veel in tegenspraak met de dagelijkse realiteit.

PRAKTIJK

Marijn Sillis was jarenlang freelance journalist, maar in 2017 stortte zijn wereld in. Hij werd één van de duizenden die dat jaar het verdict 'burn-out' te horen kregen. De auteur noemt zijn boek zelf 'onverantwoord', zeker voor wie nog diep weggezonken zit in een burn-out.

PRAKTIJK

Eindelijk kunnen we weer genieten van een culinaire uitstap! Dat we voorlopig genoegen moeten nemen met een plaats op het terras, hoeft niet noodzakelijk een nadeel te zijn. Een restaurant dat alvast in aanmerking komt voor de prijs van het mooiste terras van Vlaanderen, is het Spaans Dak, aan de oever van de Zoete Waters in Oud-Heverlee. U krijgt er gratis een brok geschiedenis bij: ooit was het pand eigendom van Vesalius' overgrootvader, Jan van Wesele.

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

Vele muziekliefhebbers snakken naar een heropleving van de livebeleving in de concertzaal. De komende weken zullen verschillende organisatoren hun plannen voor het najaar alvast bekend maken. DeSingel en Antwerp Symphony Orchestra deden dat zopas al voor de internationale reeks toporkesten die ze in de Koningin Elisabethzaal en deSingel organiseren. Vanaf 25 mei zijn de gegeerde kaarten en abonnementen te koop. Als het geplande concert uiteindelijk niet kan doorgaan, wordt het ticket volledig terugbetaald.

CULTUUR COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

In het Gentse Museum Dr Guislain lopen twee expo's die op zijn minst uw zinnen zullen verruimen. 'Ongehoord' neemt u mee op een onderzoekstraject met mensen voor wie communiceren niet altijd vanzelf-sprekend is. Joachim Koester zal u op zijn beurt in andere sferen brengen met 'Altered States'waarbij hij de impact van geestverruimende middelen op politiek, socio-economisch, cultureel en individueel vlak onderzoekt.

CULTUUR+

LEZERSBRIEVEN REACTIE OF BRIEF? AKOPINIE@ROULARTA.BE

COLUMN en OPINIE REACTIE OF OPINIE? AKOPINIE@ROULARTA.BE

Dat sommige collega-zorgverleners heel goed zijn met woorden, kan u elke week aanschouwen op onze column- en opiniepagina's. Apothekeres Dorien De Vylder is bedreven in de kunst van het dichten.

ACHTERKRANT