...

Er zijn veel goede opleiders, met een zeer goed werkend ethisch kompas. Maar er zijn er ook die het verpesten. Door onachtzaam om te springen met de werktijden of vergoedingen van de aso's. Of hen niet de opleiding te geven die ze verdienen, om welke reden dan ook. Het is tijd om de Rubicon over te steken en te zorgen dat de aso's een deftig statuut krijgen. Aso's dreigen met acties en ik kan hen na al die jaren geen ongelijk geven. Mits goede wil kunnen we aan de onderhandelingstafel een heel eind komen. Imagine that.