...

Als de assistenten in opleiding gaan staken, dan zeg ik: eindelijk! Ik heb de opleiding chirurgie van mijn dochter goed kunnen volgen met 's morgens operaties na nachtdiensten zonder enige rustpauze. Ik heb haar toen gezegd: als ik in jouw geval was, dan zou ik aan de opleidingsverantwoordelijke zeggen 'ik doe die operatie niet in deze omstandigheden'. Overigens zou ik niet graag geopereerd worden door een chirurg die doodmoe is en daardoor dus professionele fouten kan maken. Conclusie: ik hoop dat de bevoegde overheid tegemoet komt aan de terechte verwachtingen van de assistenten in opleiding. Zij verdienen het!