...

Op 21 april besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid dat het gevangenispersoneel en de gedetineerden met onderliggende aandoeningen en 65-plussers prioritair een vaccin moesten krijgen. De overige gedetineerden - circa 8.000 mensen - dienden net zoals de algemene bevolking te wachten tot begin juni. Volgens dokter Jan Docx, gevangenisarts in Antwerpen, gebeurde er in de praktijk echter helemaal niets. De vaccinatie kwam in de Scheldestad pas deze week op gang. "De meeste bewakers krijgen een dag vrij, moeten naar Merksplas en worden vervangen. Van de gedetineerden is bij mijn weten nog niemand gevaccineerd. Terwijl een mobiel vaccinatieteam de klus op een dag kan klaren." De gevolgen zijn dramatisch. In de overbevolkte gemeenschappen van de gevangenissen in Namen, Sint-Gillis, Vorst, Gent, Dendermonde, Hasselt, Antwerpen...ontstaan moeilijk beheersbare epidemische haarden. Daardoor moest een groot aantal gedetineerden strikt worden opgesloten. Extern bezoek wordt geschrapt, de wandeling op de binnenplaats beperkt, advocaten hebben slechts beperkte toegang...", stellen de artsen. Het personeel wordt evenmin gespaard. "Het ziekteverzuim bereikt recordhoogten en door de onvrede volgen stakingen elkaar op. Dit beperkt de interne en externe mobiliteit." Met aandrang vragen de artsen van de Commissies van Toezicht dan ook om de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad te volgen. Gedetineerden zijn een 'kwetsbare populatie' en hebben dus op 'ethische en maatschappelijke basis' prioriteit - hogere prioriteit dan essentiële functies en de algemene bevolking. De adviezen in de internationale medische literatuur - BMJ, NEJM, JAMA - gaan in dezelfde richting. Vaccinatie is prioritair omwille van het hoge besmettingsrisico. Komt bij dat de Belgische gevangenissen internationaal vaak veroordeeld werden. Men sluit nog steeds geesteszieken op; ernstige structurele problemen en vervallen gebouwen zorgen voor overbevolking.