...

Het antwoord hierop moet komen van transmissiestudies, waarbij onderzocht wordt welk risico een geïnfecteerde persoon heeft om de infectie op zijn omgeving over te dragen. De situatie wordt vergeleken voor gevaccineerde en niet-gevaccineerde indexpersonen. Een Britse studie paste dit concept toe bij gezinnen. De onderzoekers kruisten gegevensbanken om gezinnen op het spoor te komen waarin één persoon geïnfecteerd was en de andere gezinsleden voordien nog nooit positief hadden getest.Op die manier verzamelden ze gegevens over iets meer dan 365.000 gezinnen, goed voor meer dan één miljoen contacten. Ze konden aantonen dat vaccinatie van de indexpersoon het risico op transmissie naar de gezinsleden met 40 tot 50% deed dalen. Het effect werd zichtbaar als de indexpersoon positief testte 14 dagen of meer nadat hij het vaccin gekregen had. Dat stemt overeen met de tijd die het vaccin nodig heeft om bescherming tegen de infectie te bieden. De resultaten zijn vergelijkbaar voor beide vaccins die in het Verenigd Koninkrijk in omloop zijn, dat van Pfizer en dat van AstraZeneca. Op het ogenblik dat de studie plaatsvond, hadden de meeste indexpersonen maar één dosis gekregen. Mogelijk ontstaat dus een forser effect op de transmissie na toedienen van de tweede dosis.