Artsenkrant

Web weergave

"Mensen applaudisseren voor artsen, verpleegkundigen, poetshulpen en anderen die in volle coronacrisis in het ziekenhuis werken. Maar tegelijk zit 80 tot 90% van de niet direct bij de Covid-19-problematiek betrokken specialisten thuis met zijn duimen te draaien."

ACTUEEL

"We hebben zwaar ingezet op ouderenzorg. Echter, het verschil in financiering en personeelsnormen na de zesde staatshervorming verwerken we nog steeds; alle beleid kan beter. Nu vele families een verlies verwerken, is het ook niet het moment voor een afstandelijke analyse."

ACTUEEL

Op gezondheid staat geen prijs, zo wil het de volkswijsheid. En in deze Covid-19-crisis is dat meer dan ooit het geval. Louter rationeel beschouwd, valt dat soms moeilijk te begrijpen.

EDITO

"De heropstart van onze activiteiten zal traag en stapsgewijs verlopen. Dat komt bovenop een achterstand van twee maanden. Artsen zullen wel een inhaalbeweging maken door zeven dagen op zeven te werken en tot 's avonds laat. Voor de verpleegkundigen ligt dit echter delicater. Zullen de vakbonden meewillen?"

ACTUEEL

Italië De Belgische arts en epidemioloog Iris De Ryck brengt vanuit Italië regelmatig verslag uit over hoe het land de strijd tegen Covid-19 voert. Met de lessons learned kijkt ze naar België en naar hoe de crisis hier aangepakt wordt. Deze aflevering: het moment is aangebroken om strategische keuzes te maken.

ACTUEEL

PRIJS Ze werkten er met acht haio's samen aan: evidence-based richtlijnen voor palliatieve zorg: hoe behandel je angst? Nausea? Dyspnoe?... We spreken drie van hen tijdens een videasessie op het moment dat de lockdown nog redelijk jong is: dr. Lies Knippenberg, dr. Riet Leyssen en dr. Julie Lievens.

ACTUEEL

Toelatingsexamen De inschrijvingsperiode voor het toelatingsexamen arts loopt nog tot 15 mei. "Door de huidige mediabeeldvorming van artsen als superhelden die strijden tegen het coronavirus, zal er wellicht een toevloed zijn van het aantal kandidaat-deelnemers voor het toelatingsexamen", zegt prof. huisartsgeneeskunde Dirk Devroey op Twitter.

ACTUEEL

In het Green Energy Park van het UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) wordt gewerkt aan het ziekenhuis van de toekomst. Directeur Jimmy Van Moer geeft tekst en uitleg. "Hier kunnen medisch personeel, artsen en chirurgen, maar ook ingenieurs en techniekers, hun medische en technische innovaties in een living lab ontwikkelen, testen en valideren".

ACTUEEL

Onder leiding van het UZ Gent lopen momenteel twee studies die nagaan of de cytokinestorm gerelateerd aan Covid-19 medicamenteus kan worden behandeld. Het is complexe materie, maar studiecoördinator prof. Bart Lambrecht (longarts aan het UZ Gent, onderzoeksdirecteur ontstekingsziekten van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie) geeft er van naaldje tot draadje uitleg bij.

MEDISCH

VACCINATIE De race naar een vaccin tegen Covid-19 is volop aan de gang. Meer dan 50 kandidaat-vaccins worden momenteel onderzocht. Wij vroegen prof. dr. Pierre van Damme, epidemioloog en vaccinoloog aan de Universiteit Antwerpen, om uitleg over de stappen die doorlopen moeten worden alvorens we een vaccin voor grootschalig gebruik ter beschikking zullen hebben. En over hoe snel dat kan.

MEDISCH CLINICAL UPDATE

Neurowetenschappen Finse onderzoekers hebben de reacties van menselijke hersenen op horrorfilms in kaart gebracht. Ze wilden weten hoe griezelscènes onze hersenactiviteit beïnvloeden. De resultaten trekken des te meer de aandacht nu een virus in de hele wereld angst zaait.

MEDISCH

Chiesi voorziet financiële steun voor de webpagina over Covid-19 op de site van Domus Medica. Hier kunnen artsen informatie vinden over overheidsbeslissingen, diagnose en behandeling, de meest recente procedures, teleconsultatie,... Ook de SSMG heeft een gelijkaardige webpagina opgezet en krijgt steun van Chiesi.

MEDIFORUM

INFECTIEZIEKTEN "Ebola is nog maar net overwonnen, en nu dit", betreurden woordvoerders van de Wereldgezondheidsorganisatie toen de Covid-golf ook Afrika naderde. De situatie blijkt erger te zijn dan ze vermoedden. Ebola is niet weg.

MEDIFORUM

Coronavirus Hoe raken we uit de lockdown? Geen gemakkelijke kwestie. Vijf Belgische experts stellen een strategie voor die ons moet behoeden voor onbesuisd optreden. Hun voorstel beoogt in eerste instantie de lichamelijke gezondheid van de bevolking te vrijwaren. Maar meteen beperkt het ook de psychologische, sociale en economische weerslag die de huidige situatie onhoudbaar maakt.

MEDISCH

Coronavirus Het idee van een surveillance via het rioolwater lijkt op het eerste gezicht absurd. En toch... Vast staat dat het SARS-CoV-2 via de feces wordt uitgescheiden. Vorsers denken dat hier een gelegenheid ligt om het totale aantal infecties in een gemeenschap te ramen.

MEDISCH

Als u een huis, appartement of studentenkamer verhuurt, vraagt uw huurder misschien wel om de huur later te mogen betalen. Of hij wil, ondanks een opzeg, misschien langer in het pand blijven wonen. Wat zijn in dat geval uw rechten als verhuurder?

PRAKTIJK

JURIDISCH Een patiënt die tekenen van beginnende dementie vertoont kan er baat bij hebben om een zogenaamde zorgvolmacht te laten opstellen. Wat houdt dat precies in en welke regelingen kunnen daarvoor getroffen worden? Hoe kan zo'n zorgvolmacht opgemaakt worden?

PRAKTIJK

MOBILITEIT De maatregelen om het verspreiding van het coronavirus af te remmen hebben het aantal voertuigen op het wegennetwerk gehalveerd. Meer dan 8 op de 10 Belgen verplaatsten zich minder vaak met de auto.

PRAKTIJK

De maatregelen tegen het coronavirus hebben het aantal ritten met gedeelde auto's, fietsen, scooters en steps fors doen dalen. De sector vreest voor de toekomst.

PRAKTIJK

PARKINSON Wie 'parkinson' denkt, ziet meestal iemand voor zich met trillende handen en houterige bewegingen, die moeilijk in beweging komt of dreigt te vallen. De ziekte wordt voorgesteld als een lichamelijke of neurologische aandoening en de meeste aandacht gaat naar de uiterlijke kenmerken. De ziekte van Parkinson is meer dan zieke motoriek!

PRAKTIJK

Toen Rijksarchivaris Camille Tihon in 1957 in de Archieven van het Rekenhof in Brussel twee brieven vond en publiceerde van Andreas Vesalius aan zijn schoonvader Jerôme van Hamme, maakte dat veel ophef in academische middens. De vondst van Vesalius-onderzoeker prof. em. dr. Omer Steeno in augustus 2019 van zes brieven van Vesalius, geschreven aan het ziekbed van prins Don Carlos, zoon van koning Filips II, is zo mogelijk nog indrukwekkender.

CULTUUR

KLASSIEK In 1687 zette de Franse componist Marc-Antoine Charpentier voor de tweede keer de mythe van Orfeus in de onderwereld op muziek in een kameropera. De laatste akte van dat werk is ofwel verloren gegaan of werd nooit gecomponeerd.

CULTUUR

In 'Grondtonen. Als muzikanten schrijvers' worden'selecteert Francis Mus beschouwingen over muzikanten allerlei die met succes stappen zetten op het literaire domein. De redenen voor die al dan niet definitieve overstap zijn velerlei. Van Adamo tot Zappa komen 30 artiesten aan bod. Wij zoomen even in op de schrijfsels van Patti Smith, Nick Cave en wijlen Leonard Cohen.

CULTUUR+

BOEKEN De werkelijkheid waarin we leven is complex en onze kennis ervan is beperkt. Volgens Michael Blastland is die kennis nog veel beperkter dan we durven toegeven of willen beseffen. Hij schreef een fascinerende introductie tot de verborgen helft van de wereld.

CULTUUR+

Het Staatsblad van 23 maart 2020 publiceerde de wet van 15 maart 2020 tot wijziging van de euthanasiewet. Na het groen licht van de Raad van State over het principe van een wilsverklaring die voor onbepaalde duur geldig is, bepaalt de euthanasiewet nu kort en bondig dat de wilsverklaring waarin om euthanasie wordt verzocht voor het geval men onbekwaam is geworden voor onbepaalde duur geldig is.

OPINIE

In coronatijden is ons niet veel gegund, maar wat - voorlopig - wel nog mag, is wandelen. Zolang we maar de nodige sociale afstand houden. Dat doen we uiteraard en als we dan voor wat frisse lucht kiezen, dan valt op hoe druk het in onze open ruimte is. Alleen: enkel maar wandelen in onze onmiddellijke omgeving, levert al snel nogal wat déjà vu's op. Michel Lafaille schreef een boek met twaalf tips om 'bewuster te wandelen'.

ACHTERKRANT