...

Ilse Six Ik ben al vier jaar werkzaam als arts. Als preventiearts. Als arbeidsarts bij Securex, als collectearts bij Rode Kruis Vlaanderen en als consultatiearts bij Kind en Gezin. Ik tracht te voorkomen dat mensen ziek worden. Da's mijn job en ik doe dat met veel plezier.Maar niettegenstaande mijn dagelijkse inzet, blijkt de erkenning hiervoor heel laag te zijn. Waarom krijgen preventieartsen bv. geen Riziv-premie? Wij houden ons aan de wettelijke minimumprijzen inzake gezondheidszorg en zorgen dat de gezondheidszorg op termijn geld bespaart. Ik pleit voor een toekenning van de Riziv-premie voor elke preventiearts. Elk van ons houdt zich aan de wettelijke minimumtarieven en is arts voor het volk, geen arts voor het geld. Hopelijk laat de maatschappij na de coronacrisis zijn waardering blijken voor artsen die zich inzetten voor ziektepreventie. Want ook in media hoor ik voornamelijk behandelend artsen spreken. Er wordt aan hen gevraagd wat de nood en het nut van het gebruik van FFP2- en FFP3- maskers is. Het zijn nochtans arbeidsartsen die al jaren risico-evaluaties maken om het nut en de nood van dergelijke maskers bij verschillende werkposten, ook in de gezondheidszorg, te evalueren.