...

Gewapend met een masker en een beschermend pak, artsen lijken dezer dagen wel de Batmans van de 21e eeuw, lacht prof. Devroey als we hem om uitleg vragen. "Net als virologen en epidemiologen worden zij dezer dagen als ware superhelden geportretteerd." De professor huisartsgeneeskunde vermoedt dat die beeldvorming wellicht een indruk zal nalaten op menig laatstejaarsstudent aan de middelbare school om zich, in de huidige omstandigheden mede vanuit een sociaal engagement, in te schrijven voor het toelatingsexamen geneeskunde. Mogelijk zien sommigen zelfs af van hun oorspronkelijke intentie om zich in te schrijven voor de studie verpleegkunde, vreest prof. Devroey. En dat is jammer, zo vervolgt hij, want verpleegkundigen zijn broodnodig, zeker in woonzorgcentra. Maar zullen jonge, bevlogen mensen geneigd zijn in de sector te stappen gezien de huidige problemen? "Corona heeft aangetoond dat de woonzorgcentra in Vlaanderen niet voorbereid zijn op een crisis van een dergelijke omvang. Dit in tegenstelling tot de ziekenhuizen, die snel ganse af- delingen hebben omgevormd tot 'Covid-afdelingen' en vlot IZ-capaciteit hebben bij gecreëerd. Situaties als deze maken des te meer duidelijk dat woonzorgcentra beter georganiseerd zouden moeten worden. We wisten al langer dat er grote problemen waren wat betreft infrastructuur en personeel in de wzc. Deze crisis maakt dit overduidelijk." Naast de organisatie van de sector, zou ook meer maatschappelijke waardering, zowel van bewoners, bezoekers als artsen jonge mensen kunnen stimuleren om verpleegkunde te studeren. Last but not least haalt prof. Devroey de verloning aan. "WZC-verpleegkundigen zullen steeds meer high-end zorgtaken moeten uitvoeren. Ook de thuisverpleegkundigen moeten meer om meer complexe taken uitvoeren. Daardoor wordt de job wel aantrekkelijker, maar een betere financiering zou ook moeten volgen." Hij ziet het als een kans voor hogescholen om hun 'karretje' aan corona, of althans de berichtgeving daarover, te hangen. Ook nieuwsmedia kunnen hun duit in het zakje doen, door meer verpleegkundigen in beeld te brengen. In het kader van de wervingscampagne 'Ik ga ervoor' van de Vlaamse overheid maakten een aantal BV's waaronder Koen Wauters, Lucas Van den Eynde, Peter Van de Veire, Linde Merckpoel, ... een filmpje om jongeren aan te sporen voor een job te kiezen in de zorg- en welzijnssector. Ze circuleren op YouTube, Facebook en Instagram en zijn ook te bekijken op ikgaervoor.be.