...

Edelhart Kempeneers Tijdens een gezondheidscrisis als de huidige worden de grondrechten tegen elkaar afgewogen. Het recht op privacy wordt nu uit noodzaak tijdelijk ingeperkt. Bedrijven die verder willen gaan, moeten zich de vraag stellen of ze dit doen op basis van objectieve redenen die noodzakelijk en proportioneel zijn. Ook wij arbeidsartsen moeten het hoofd koel houden en een correct advies geven, om zowel de gezondheid als de privacy van de bevolking te beschermen.