...

Alle aanbieders van autodelen en gedeelde fietsen, scooters en steps zien sinds de maatregelen van 13 maart het aantal ritten en afgelegde kilometers fors dalen. Dat blijkt uit een rondvraag van autodelen.net.Het Amerikaanse bedrijf Lime haalde zijn deelsteps in Brussel en andere Europese steden van straat. In De Standaard verklaarde woordvoerder Jan Vanderhoeven van Lime dat niemand nog deelsteps durft te gebruiken uit vrees voor besmetting. Cambio noteerde een daling van zo'n 80 procent in het aantal ritten met zijn deelwagens. Indien deze cijfers zich na de paasvakantie doorzetten verwacht de sector een gemiddelde daling van de inkomsten tussen de 60 en 80%. Volgens autodelen.net houdt de sector rekening met verliezen van tienduizenden euro's per aanbieder. De belangrijkste oorzaak voor het lage gebruikt van deelmobiliteit is natuurlijk dat alle niet-essentiële verplaatsingen verboden zijn. Maar volgens autodelen.net speelt ook smetvrees een rol in de daling. Uit angst voor COVID-19 zijn mensen minder geneigd om voorwerpen te gebruiken die door anderen zijn aangeraakt. Maar in diverse wereldsteden heeft het coronavirus juist een boost gegeven aan fiets- en stepdelen. Mensen zonder een eigen fiets nemen daar liever een deelfiets of -step dan het openbaar vervoer. Op lange termijn verwachten experts zowel een bedreiging als opportuniteiten voor de sector van de deelmobiliteit. Indien de smetvrees aanhoudt na het opheffen van de maatregelen, zal privébezit van een auto weer aantrekkelijker lijken. Maar de crisis biedt ook een gigantische opportuniteit. Door het stilvallen van het verplaatsingspatroon, verplicht telewerken, het herwaarderen van de eigen buurt en de positieve impact op milieu is de kans reëel dat een deel van de bevolking zijn gedrag blijvend zal wijzigen na de crisis, gelooft autodelen.net.